4. týden mimořádné výuky - Velikonoce

Pro 4. týden mimořádné výuky očekávajte zkrácené a odlehčené zadání. Zveřejníme v neděli.

Úřední hodiny v týdnu 6. - 10. dubna budou od pondělí do středy, od 8:00 do 14:00.

 

Velikonoce- dobrovoná aktivita pro žáky a rodiče:

Protože se blíží nejkrásnější svátky jara Velikonoce, vyhlašujeme pro 1. až 5. třídu aktivitu, která určitě pozvedne vaši mysl v dnešní nelehké době. ,, Velikonoce trochu jinak‘‘ to je název této aktivity. Velikonoce mají mnoho krásných zvyků a obyčejů. I když je letos budeme trávit pouze s naší rodinou. Asi nám hodně budou chybět koledníci, ale nedá se nic dělat. Aby vám bylo se svými blízkými hezky, možná se chystáte vytvořit nějakou velikonoční výzdobu nebo ozdobu. Pokud ano, vyfoťte ji a pošlete do 8. dubna na email vojtechova@zspencin.cz. Fotografie budou zveřejněny ve fotogalerii naší školy. K fotce doplňte třídu a autora. Zároveň Vám všem přejeme krásné a klidné Velikonoce.

Na 2. stupni mají žáci možnost zúčastnit se dobrovolně v rámci dobrovolného zadání z výtvarné výchovy na TEAMS.

 

Informace pro 3. týden mimořádné výuky (30. 3. - 3. 4.)

1. Prosíme všechny rodiče, aby dodržovali přiměřenou denní dobu pro kontakt s jednotlivými učiteli. Na požadavky ve večeních hodinách a o víkendu nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

2. Dále prosíme všechny rodiče, pokud tak již neučinili, aby kontaktovali třídního vyučujícího v případě, že doma nemají vhodné podmínky pro výuku (technika, rodinné problémy, jiné překážky). Tuto informaci nutně potřebujeme, abychom na Vaši situaci mohli brát individuální ohled. Dále potřebujeme nutně tuto informaci kvůli hodnocení práce žáků.

TABULKA MIMOŘÁDNÉ VÝUKY 3. TÝDEN (každá třída tvoří záložku - přepínání dole)

Uřední hodiny budou od pondělí do středy, od 8:00 do 14:00.

Dovolujeme si zveřejnit odkaz na článek, který se týká domací výuky: https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-vyzva-pro-rodice-nechte-deti-pracovat/

Zápis do 1. třídy - aktualizace informací

Vážení rodiče, vzhledem k nastalé situaci musíme změnit námi stanovený termín zápisu žáků do 1. třídy. Zápis proběhne dálkově bez přítomnosti dítěte ve škole. Vyřízení veškeré dokumentace proběhne na dálku.

V první fázi Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku (vyplnění je dobrovolné), který nám může pomoci zajistit co možná nejhladší průběh dálkového zápisu a konzultovat Vaše individuální situace v předstihu. Termín pro vyplnění je do 9. dubna. Dotazník je ZDE.

Samotný termín dálkového zápisu nově stanovujeme od 10. dubna do 30. dubna. Během této doby od Vás potřebujeme doručit žádost o přijetí, která je ke stažení ZDE. Spolu s žádostí o přijetí prosím doručte kopii rodného listu dítěte. 

Office 365 zpřístupňujeme i žákům 4. a 5. třídy

Vážení rodiče,

zpřístupňujeme Vám (a žákům) možnost využívat pro komunikaci s učitelem Office 365. V aplikaci TEAMS je možná konverzace s učitelem (i mezi žáky), videohovory, posílání soborů (např. fotky) a mnoho dalšího. Aplikaci lze využívat i v mobilním telefonu (následně může být sdílení např. fotografií jednoduché).

Na druhém stupni se systém osvědčil, nyní nabízíme možnost i 4. a 5. třídě. Video - jak se přihlásit do TEAMS na mobilním telefonu. Video - jak se přihlásit do TEAMS na počítači. (Poznámka.: Zadávání úkolů není v tomto videu popsáno přesně, zadávání úkolů se bude řídit instrukcemi třídního vyučujícího.)

Informace k mimořádné výuce 2. týden (23. - 27. 3.)

Úřední hodiny v tomto týdnu: pondělí - středa od 8:00 do 14:00

TABULKA MIMOŘÁDNÉ VÝUKY - aktualizace 2. týden

 - Na druhém stupni začínáme komplexně hodnotit práci žáků. Většina žáků zvládá velmi dobře. Rámcové vyhodnocení činnosti žáků za první týden (1. týden byl zkušební a nebudeme známkovat) zašleme rodičům do Bakaláře.

- Na prvním stupni začínáme také postupně známkovat, v první fázi především zdařilé práce.

 

Komunikační systémy:

Pro 1. až 3. třídu nabízí učitelé komunikaci přes Whatsapp, dále Bakalář a individuálně další možnosti.

Pro 4. a 5. třídu budeme otevírat tento týden možnost Office 365 - Teams. Dále bude fungovat i Bakalář, email. Systém nyní připravujeme, brzy zveřejníme instrukce.

Pro 6. a 9. třídu používáme pro žáky jednotně Office 365 - Teams. Pro rodiče dále Bakaláře, email.

Každý vyučující je dálkově k dispozici jak žákům, tak rodičům. V případě jakýchkoliv problémů neváhejte kontaktovat příslušného učitele.

 

Přehled výuky

Vážení rodiče,

zveřejňujeme tabulku přehledu dálkové výuky pro tento týden. V tabulce tvoří každá třída jednu záložku (přepínání dole). TABULKA PŘEHLEDU VÝUKY ZA CELOU ŠKOLU

Tabulku budeme aktualizovat každý týden. Nové učivo a úkoly zveřejníme vždy v pondělí a budeme zachovávat cyklus 1 týdne. Některé elektronické systémy a služby mohou být vlivem skokového nárůstu počtu uživatelů přetíženy (toto je problém v celé ČR). Obsah i formu dálkové výuky budeme postupně aktualizovat.

Dále žákům zprostředkováváme nabídku Bc. Jana Tichého na dva webináře "technický kroužek pro všechny" a "jak se učit doma"

 

16. 3. informace pro rodiče

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO RODIČE

 • v případě, že potřebujete vyzvednout učebnice, kontaktujte třídního a po dohodě je bude možné vyzvednout během úterý 17. 3. 2020
 • vzhledem k bezprecedentním opatřením a značně dynamicky vyvíjející se situaci, která se dotýká nás všech, prosíme všechny zúčastněné o vzájemnou shovívavost
 • úřední hodiny školy budou v týdnu od 16. 3. do 20. 3. 2020 od 7:00 do 14:00
 • v tuto chvíli škola nemá informace o možné délce probíhajících opatření, řídíme se pokyny vlády, které znáte z médií
 • aktualizaci informací budeme rodičům zasílat přes Bakaláře a paralelně na školní web

INFORMACE PRO RODIČE – VÝUKA

 • úkoly se budou zadávat vždy na daný týden a plnění úkolů je povinné (dětem nebylo nařízením vlády zrušeno vzdělávání, byla jim zakázána přítomnost ve škole)
 • pokud je to možné, doporučujeme stanovit dítěti pravidelný režim učení
 • doporučujeme zařadit pohyb na čerstvém vzduchu (v rámci pravidel, která to umožňují)
 • berte prosím v potaz, že žádná základní škola v ČR, ani žáci, ani rodiče nemohou být připraveni na zavedená opatření (školu na dálku) ze dne na den, prosíme tedy všechny zúčastněné o shovívavost, než se systém zaběhne

1. stupeň

 • na 1. stupni budou zadávat úkoly třídní vyučující prostřednictvím zprávy přes Bakaláře, bude se jednat o hromadné zprávy rodičům
 • učitelé budou k dispozici pro konzultace každý pracovní den od 8:00 do 12:00 přes Bakaláře,       mobilní telefon (roč. 1., 2., 3., 5.) nebo email;  v případě, že budete potřebovat konzultace v odpoledních hodinách, kontaktujte třídní vyučující a individuální domluva bude možná

2. stupeň

 • na 2. stupni budou zadávány úkoly prostřednictvím cloudové služby Office 365 v aplikaci Teams (žáci přihlášení znají ze školy, každá třída tvoří skupinu, kde je možné komunikovat a sdílet obsah; vyučující budou vkládat pokyny skrze „chat“ s žáky, sdílení souborů nebo vytvářením úkolů – tzv. „zadání“ ; každý žák může učitele kontaktovat přímo prostřednictvím „chatu“, popř. videohovoru; žáci mohou řešit případné problémy ve společném prostředí)
 • učitelé budou k dispozici na konzultace od 8:00 do 12:00 přes Bakaláře, email, mobilní telefony (tř. 6., 9.), odpolední konzultace je možné domluvit

Škola bude vystavovat žádosti o ošetřovné

Vážení rodiče,

od pondělí 16. 3. 2020 budeme vystavovat rodičům, kteří zůstávají s dětmi do 10 let doma, žádost o ošetřovné. Pokud budete žádat o vystavení (potvrzení) žádosti, napište email na skola@zspencin.cz, do předmětu emailu uveďte prosím OČR + příjmení a jméno žáka, dále do emailu napište ještě jednou celé jméno žáka, třídu, telefonní kontakt na Vás. My Vám žádost vystavíme, potvrdíme a zašleme Vám ji emailem zpět.

Zavření školy

Vážení rodiče,

v reakci na aktuální bezpečností situaci Vám ke dni 13. 3. 2020 sdělujeme následující informace.

Během zákazu činnosti školy Vás budeme dle potřeby informovat přes Bakaláře, popř. školní web.

Od pondělí 16. 3. 2020 je do odvolání přerušena činnost základní školy i školní družiny. Žáci jsou z obědů odhlášeni automaticky, prosím neodhlašujte již. Zaměstnanci školy budou v pondělí 16. 3. v práci.

V pondělí 16. 3. 2020 Vám pedagogický sbor sdělí informace ohledně možnosti zprostředkovat část náhradní výuky dálkově, popř. další rozhodnutí, ke kterým dospěje pondělní pedagogická rada.

Pro Vaše dotazy budeme k dispozici telefonicky nebo přes Bakaláře.

 

S přáním pevného zdraví

ředitel školy

Jarní prázdniny

Vážení rodiče,

na základě nejnovějších pokynů KHS Libereckého kraje Vás žádáme, abyste nahlásili na ředitelství školy případný zahraniční pobyt žáka o jarních prázdninách.

Děkujeme za spolupráci

 

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Pěnčín RSS