Kittelův dům

Zhlédněte PREZENTACI Z FOTEK. Dne 23. 10. se žáci 8. třídy zúčastnili projektu u Kittelova domu. 

Po příchodu na Krásnou přijeli i děti ze základní školy ve  Weinau, které  doprovázel  vedoucí referátu pro školy v Zittau.

Akce začala v 10:15. Po krátké exkurzi po okolí, kde mohli vidět Kittelův dům, kostel, faru a muzeum, si všichni vyslechli informace o doktoru Kittelovi a zázračných bylinkách. Po krátkém povídání byli rozděleni do skupin a věnovali se práci na úpravě okolí. Před obědem se seznámili s historií kostela sv. Josefa. Odpoledne následovala aktivita, která se týkala poznávání  bylinek .

Pak už čekalo jen rozloučení a cesta domů.

Akce se nám moc líbila, naučili jsme se něco nového a těšíme se na příště.

Žáci 8. třídy ZŠ Pěnčín

 

Obsah: