Prázdninový provoz školy

Úřední hodiny o prázdninách: 3. 7., 4. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7.   od 9:00 do 12:00 hodin

                                            od 14. 8. každé pondělí              od 9:00 do 11:00 hodin

       

Koulíme kouli

Koulíme, koulíme kouli na Černou Studnici 2017

10. ročník ekologiské soutěže "Koule na Černou studnici" se vydařil po všech stránkách. Přálo nám počasí a nasbírali jsme rekordní množství hliníku 300kg. Na prvním místě ZŠ Pěnčín 186 kg, na druhém místě ZŠ Zásada s 87 kg a na třetím ZŠ Huntířov 27 kg. Maminky napekly spousty dobrot, všem patří velké poděkování. Rovněž paní Janě Hlavaté děkujeme za tradiční dort, firmě Fipobex za sponzorství s odvozem soutěžících vláčkem a firmě Jaroslava Štryncla za přesun hliníkových koulí pod vrchol Černé Studnice.
Za 10 let jsme celkem nasbírali 1 948 kg hliníku. Těšíme se na další ročník. M. Halamová

ČERVEN 2017

1. 6.  Den dětí - "Koulíme, koulíme kouli"

1. 6. Atletický přebor Malá Skála I. stupeň

2. 6. Atletický přebor Malá Skála II. stupeň

5. 6. Divadlo Jablonec n. N. - 8. třída od 10.00 hod. - “ FEKETE SERETLEK“

5 6. Eurorebus - celostátní kolo Praha /Hnídek, Mastníková, Zappe/

5.6. - 9. 6. Školní výlety

8. 6. Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišerou

       5. vyučovací hodina - 3. + 5. tř. - Náš dvůr má tajemství

       1. odpolední hodina - 6 + 9. tř. - Nikolina cesta

13. 6. DDH - Jablonec n. N., 4. třída od 8. 15 - 10.00 hod.

15. 6. Akademie 9. třídy - od 15. 15 hod.

19. 6. Výlet ŠD vláčkem do muzea

20. 6. Schůzka výboru SRPDŠ

21. 6. Projekt “Včely“ - Jablonec n. N. 2. třída

26. 6. Konference

        od 14. 00 hod. , poslední hodina odpadá

27. 6. Sportovní den

29. 6. DDH v Jablonci n. N. 4. třída

30. 6. Slavnostní zakončení školního roku

 

KVĚTEN 2017

2. 5. Dopravní hřiště 4. třída, od 8:15 hodin

4. 5. Exkurze "Muzeum skla a bižuterie" v Jablonci nad Nisou 2. třída, od 8 do 12 hodin

4. 5. McDonalds - Železný Brod

10. 5. Den matek ve školní kuchyňce (děti z kroužku vaření připraví posezení pro své maminky)

11. 5. Archimediáda Železný Brod 7. třída 1. družstvo (J. Beneš, T. Dvořák, M. Těhník)

                                                             2. družstvo (B. Dubská, N. Klacková, K. Nagyová)

                                                             3. družstvo ( E. Kuderová, M. Kocour, J. Hujer)

11. 5. Okresní kolo Dopravní soutěže, od 9 do 12 hodin

15. 5. Divadlo Jablonec nad Nisou 3. třída "Makový mužíček" od 8:30 hodin

17. 5. Testování MŠMT - ČŠI - INSPIS 5. třída

18. 5. Divadlo Jablonec nad Nisou, 5. třída "Ten trapas nepřežiju"

18. 5. Okresní kolo Pythagoriády od 8:30 hodin

24. 5. Festival Pěnčínská nota zahájení v 8:45 hodin

29. 5. ŠD obě oddělení od 13:00 hodin beseda s policií ČR

30. 5. Divadlo v Jablonci nad Nisou 6. + 7. třída "Filmakeři" od 10:00 hodin

30. 5. Fotografování tříd od 8:00 hodin

31. 5. Divadlo v Jablonci nad Nisou od 8:30 hodin 2. třída "Hurá na duchy"

31. 5. Přednáška policie ČR - Kyberšikana od 10:15 do 11:15 hodin

DUBEN 2017

4. 4. Matematická olympiáda - okresní kolo ( Hübnerová K., Nagyová K., Svoboda J., Bernatová A., Hübnerová M.)

6. 4. Třídní schůzky -1. st. od 15:15, 2. st. od 15:45 hodin

7. 4. "Ukliďme Česko" - projekt 1. stupeň  1. a 2. třída - 9:30 hodin

                                                              3., 4. a 5. třída od 10:15 hodin

                                               2. stupeň od 10:15 hodin - dlouhé trasy končí ve 13:00 hodin

10. 4. Exkurze 6. třída - Pila Krásná od 13:00 hodin

10. 4. Biologická olympiáda - Gymnázium U Balvanu (Bardynová, Dubská, Kuderová)

11. 4. Exkurze - Ornela Zásada od 13:00 hodin

12. 4. Přijímací zkoušky 9. třída - 1. termín

13. 4. Velikonoční prázdniny

14. 4. Státní svátek

17. 4. Velikonoční pondělí

18. 4. Přijímací zkoušky - víceletá gymnázia (Brožková V., Mastník O., Hnídek J.)

18. 4. Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů (K. Hübnerová, A.Pop, M. Chlum, M. Petráček, A. M. Hartlová, V. Hecko, P. Šourek, T. Preissler)

19. 4. Přijímací zkoušky 9. třída - 2. termín

19. 4. Konference

20. 4. Zápis dětí do 1. třídy - od 13:30 podle rozpisu

20. 4. Pekařův pohár  ZŠ Jenišovice

20. 1. Malá kopaná ZŠ Mozartova (Těhník, Lelek, Šedina, Brožek, Zasche, Šyjko, Šourek, Hübel)

20. 4. Biologická olympiáda - Gymnázium U Balvanu (Hornová, Bernatová)

24. 4. Zdravotní beseda s p. Fidlerovou ve ŠD od 13:00 hodin

25. 4. Koncert ve škole "Zenkl"

28. 4. Preventivní program - šetření ve 4. třídě od 7:30 hodin

 

 

 

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Pěnčín RSS