Roušky

Prosíme všechny rodiče, aby vybavovali každý den děti do školy více čistými rouškami (ideálně 2 - 3 čisté kusy na každý den) + pytlíkem na roušky. Děkujeme za spolupráci.

Třídní schůzky 9. září 2020 - harmonogram

Vážení rodiče,

třídní schůzky proběhnou ve středu 9. září. V případě pěkného počasí zorganizujeme schůzky venku u školy, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně. V případě vstupu do budovy školy noste prosím roušku. Děkujeme.

Na třídních schůzkách můžete požádat o vygenerování nového hesla do Bakaláře.

 

  1. třída: 15:30
  2. třída: 15:30
  3. třída: 16:00
  4. třída: 16:00
  5. třída: 16:30
  6. třída: 16:30
  7. třída: 17:00
  8. třída: 17:00
  9. samostatný termín

Kroužky

Vážení rodiče, zveřejňujeme nabídku mimoškolní činnosti - kroužků a tzv. šablon.  

Veškerou komunikaci ohledně aktivit směřujte prosím na jednotlivé vedoucí kroužků. Otevření kroužku v daném termínu záleží na počtu přihlášených žáků. Aktivity tzv. šablon jsou pro žáky zdarma (financování EU). Technický kroužek (robotika) je také zdarma (placeno z projektu MAP, financováno EU). Ostatní kroužky školy jsou zpoplatněny. 

SEZNAM VYPSANÝCH KROUŽKŮ ŠKOLY, SEZNAM ŠABLON (DOUČOVÁNÍ, KLUBY)

Bakalář

Vážení rodiče, k začátku školního roku přecházíme plně na elektronickou komunikaci prostřednictvím systému Bakalář. Prosíme Vás, zkontrolujte si funkčnost přístupu a v případě potíží se obraťte na třídního vyučujícího. 

Základní informace pro přihlášení:

Přihláška do ŠD a VK (volnočasového kroužku)

Vážení rodiče, přihlášku do ŠD a VK je možné vyzvednout v pondělí 31/8 ve škole. Během dopoledne bude zároveň možné osobně domluvit organizační detaily s vychovatelkami (Bc. Miluše Vojtěchová, Dis. ŠD pro I. třídu, Hana Plíhalová  ŠD pro II. třídu, Alena Mařasová za volnočasový kroužek pro III. a IV. třídu). V případě potřeby se obracejte na vedoucí vychovatelku Bc. Miluši Vojtěchovou, Dis. 

Přihlášku je možné stáhnout i elektronicky – ZDE. Vyplněné a podepsané přihlášky prosím odevzdávejte podepsané zpět ve škole v pondělí 31. 8. 2020 nebo v úterý 1. září.

Časový harmonogram zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, zvěřejňujeme rámcový časový harmonogram zahájení školního roku 2020/2021. Na Bakaláře (pro 1. třídu emailem) Vám zasíláme 2 přihlášky: na školní dopolední program 31. srpna 2020 (dobrovolné), přihláška na oběd na 1. září. Pokud nemůžete vyplnit přihlášku elektronicky, zvolte prosím telefonické řešení. V případě potřeby jsme Vám ve škole k dispozici.

24. srpna (pondělí) zveřejníme rozvrhy jednotlivých tříd. Na individuální vyžádání Vám poskytne rozvrh paní zástupkyně již dříve.

31. srpna (pondělí) nabízíme dopolední program pro všechny žáky školy (vyjma první třídy). Tato aktivita je dobrovolná a není součástí povinné školní docházky.

Přihláška na dopolední program 31. srpna Vám byla odeslána na Bakaláře.

2. – 5. třída: od 7:30 do 12:00 proběhne hravé dopoledne pro první stupeň. Vyzvednutí žáků zajišťují rodiče. Oběd v ŠJ není zajištěn.

6. – 9. třída: od 7:30 do 12:00 proběhne sportovní dopoledne pro druhý stupeň. Oběd v ŠJ není zajištěn. Starší žáci odcházejí samostatně domů.

1. září (úterý) proběhne zahájení povinné školní docházky.

1. třída: sraz pro prvňáčky je v 8:00 před školou. Po skončení programu mohou žáci využít ŠD do 16:00.

2. – 3. třída: začátek v 7:30. Celkem 3 vyučovací (třídnické) hodiny. Konec v 10:15. Odchod na oběd – pro tento den je nutné vyplnit elektronickou přihlášku. Možnost ŠD do 16:00 (2. třída) nebo volnočasového kroužku (3. třída) do 15:00 hod.

4. – 5. třída: začátek v 7:30. Celkem 4 vyučovací (třídnické) hodiny. Konec v 11:10. Odchod na oběd – pro tento den je nutné vyplnit elektronickou přihlášku. Možnost volnočasového kroužku do 15:00 hod. (4. třída).

 6. – 9. třída: začátek v 7:30. Celkem 5 vyučovacích hodin. Konec v 12:05. Odchod na oběd – pro tento den je nutné vyplnit elektronickou přihlášku. Odchod žáků domů.

Obědy:

Přihláška na oběd na první školní den 1. září Vám byla odeslána na Bakaláře.

Přihlášení na obědy od 2. září provádí rodiče nebo žáci samostatně přímo v ŠJ.

2. září (středa) a následovně

1. – 9. třída dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování. ŠD do 16:00, volnočasový kroužek do 15:00.

7. září (pondělí)

Zahájení činnosti všech kroužků a mimoškolních aktivit.

Zahájení činnosti tzv. šablon – kluby a doučování pro žáky zdarma.

9. září (středa)

Den otevřených dveří od 14:00 – 18:00. Prezentace nové přístavby školy. Otevírání nové školní knihovny. Zrušeno na základě doporučení ministerstva školství.

Třídní schůzky. Organizace třídních schůzek bude upřesněna s ohledem na vývoj opatření COVID-19.

16. září (středa)

Schůzka SRPDŠ od 16:30.

Poděkování rodičům, letní provoz

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za spolupráci ve velmi obtížném pololetí tohoto školního roku. Přejeme Vám krásné léto a budeme se na Vás i žáky těšit v novém školním roce 2020/2021.

Prázdninový provoz: v případě požadavků na školu se během letá můžete obrátit na sekretariát školy, popř. emailem na vedení školy. Od 17. srpna Vám budeme k dispozici osobně ve škole každý den. Mějte krásné léto.

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Pěnčín RSS