Do školy přijelo divadélko

V úterý 25. září k nám do školy přijelo Divadélko pro školy z Hradce Králové, ve kterém vystupovali dva herci. Pro první stupeň měli připravené představení s názvem Pohádky z našeho statku, pro druhý stupeň Divadelní učebnici.

První školní den

První školní den 3. září 2019 byl něčím novým nejenom pro 29 prvňáčků, ale zároveň také pro všechny přítomné žáky a rodiče, kterým se ve škole představil nový ředitel Mgr. Martin Zicháček, který školu od letošního školního roku povede. Prvňáčky před školou uvítali kromě třídní vyučující Mgr. Renaty Pospíšilové také žáci 9. třídy. Ti své nejmenší spolužáky po úvodním přivítání odvedli za ruku do třídy, kam je následovali i jejich rodiče. 

1. místo ve sběru Pet lahví

Diplom za 1. místo ZDE

Naše škola je zapojena do soutěže o nejlepší školu ve sběru tříděného odpadu.Již potřetí jsme vyhráli 1. místo ve sběru Pet lahví. Nasbírali jsme 760 kg. Dále jsme odevzdali

3 990 kg papíru a 200 kg tetrapaku.

Jedenáctým rokem také sbíráme hliník a letos jsme nasbírali 196 kg. Tuto akci zakončujeme každoročně výstupem na Černou Studnici, kam letos Koulily kouli dětí ze tří škol -

z Huntířova, ze Zásady o od nás z Pěnčína. Celkem za těch 11 let všechny školy nasbíraly 2 196 kg hliníku.

ČERVEN

1. 6. Koulíme kouli na Černou Studnici - projekt 3 škol

4. 6. ŠD Jízda vláčkem s prohlídkou kostela na Krásné

4.- 8. 6. Školní exkurze

4. - 8. 6 Týden čtení

12. 6. Přednáška J. Rudkovského pro 8. třídu k volbě povolání

14. 6. Atletický přebor - Malá Skála I. stupeň

14. 6. Výbor SRPDŠ od 15. hodin

15. 6. Atletický přebor - Malá Skála II. stupeň

18. 6. Přednáška pana Volejníka "Zvířecí obludky"

19. 6. Instalace slunce na budovu školy

19. 6. Finále projektu "Zapomenutá místa Pěnčínska" Za přítomnosti zástupců OÚ, ŠUŽ, vedení školy a žáků, kteří se podíleli na realizaci 7. a 8. třída

21. 6. Školní akademie od 15:00 hodin

25. 6. Pedagogická rada od 13:30 hodin

26. 6. Uzavření šk. výletů 4.a 5. třída  - Harrachov

28. 6. Sportovní den I. st. - sport. areál Střelnice Jablonec nad Nisou

                             II. st. - v okolí školy

27. 6. Třídnické práce

29. 6. Slavnostní rozdání vysvědčení - zakončení ve třídách v 8:15 hodin

 

 

 

 

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Pěnčín RSS