ÚNOR 2018

2. 2. Pololetní prázdniny

5. - 6. 2. Screening PPP - 2. třída

5. - 9. 2. Kurz Aj na ll. stupni s rodilým mluvčím 6. + 7. třída, 8. + 9. třída

8. 2. beseda pro 5. třídu - Kyberšikana (bezpečně na internetu)

12. 2. Okresní kolo olympiády v Nj

20. 2. Výbor SRPDŠ

21. 2. Beseda s policií 2. třída, od 9:30 hodin

19. - 23. 2. Lyžařský výcvik - 7. třída

20. 2. Zahájení plaveckého výcviku 2. a 3. třída

21. 2. Okresní kolo olympiády v Aj - 9. tř

22. 2. Masopustní odpoledne ŠD

26. 2. - 2. 3. Jarní prázdniny

 

 

Lyžařský kurz ŠD

Pro nepříznivé podmínky je lyžařský kurz školní družiny v termínu od 29. 1. do 5. 2. 2018 ZRUŠEN!

Zlepší-li se sněhové podmínky bude vyhlášen termín nový, o kterém Vás budeme včas informovat.

LEDEN 2018

3. 1.  Zahájení výuky

12. 1. Divadlo Jablonec nad Nisou od 9:00 hodin - 4. třída "K šípku s Růženkou"

24. 1. Konference

24. 1. Okresní kolo MO - Jablonec nad Nisou 5. a 9. třída

26. 1. Divadlo Jablonec nad Nisou od 8:30 hodin - 2. třída "O Šípkové Růžence"

31. 1. Vydání vysvědčení za 1. pololetí - 1., 2., a 3. třída - 4. vyučovací hodina

                                                         - 4. ,5. 8. a 9. třída 5. vyučovací hodina

                                                         - 6. a 7. třída - po návratu z divadla

31. 1. Divadlo Jablonec nad Nisou od 10:00 hodin - 6. a 7. třída " Tajný deník Adriana Molea"

2. 2. Pololetní prázdniny

 

 

PROSINEC

4. 12. DDH 4. třída 8:15 - 10:00

5. 12. 9. třída - prezentace OA

8. 12. Poděkování firmy Bovys - "Bovýsek" pro 1. - 3. třídu

12. 12. Výstava ve Schejbalově vile - 2. třída

21. 12. Exkurze skanzenu  Přerov nad Labem 3. a 2. třída

22. 12. I. stupeň - 1. a 2. hodina se učí

                           3. - 4. hodina - Slavnostní zakončení roku

          II. stupeň - 1. - 3. hodina se učí

                           4. - 5. hodina - Slavnostní zakončení roku

3. 1. Začíná škola rok 2018

Školská rada - volby na období 2018 - 2020

Vážení rodiče,

     začátkem příštího kalendářního roku končí tříleté funkční období školské rady. Náš zřizovatel OÚ Pěnčín, v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb. rozhodl, že rada školy má tři členy (jeden je jmenován na návrh obecního zastupitelstva, jeden zvolen pedagogickým sborem z řad vyučujících a jeden zvolen z řad zákonných zástupců žáků). Své zástupce jste měli možnost si zvolit na třídních schůzkách dne 21. září 2017.

     Volby do Školské rady při ZŠ Pěnčín 22 proběhnou v úterý 28. listopadu 2017 v době od 15:30 do 17:00 hodin.

     (Ten stejný den jsou informativní třídní schůzky).

     U třídního učitele získáte kandidátní listinu, kde oznažíte kroužkem jednoho, Vámi vybraného zástupce.

     Lístek pak vhodíte do volební urny, která bude u dveří ředitelny.

     Volit smí zákonní zástupci žáka naší školy, přičemž každý zákonný zástupce má jeden hlas.

     V 17:00 budou tříčlennou komisí hlasy sečteny a výsledky volby budou zveřejněny na www.zspencin.cz následující den tj. ve středu 29. listopadu 2017.

     Kandidátní listina bude zveřejněna na stránkách školy v pátek 24. 11. 2017.

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že svou aktivní účastí pomůžete zvolit novou Školskou radu.

                                                                                       za vedení školy Martina Ferstlová (z. ř.)

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Pěnčín RSS