Kittelův dům

Zhlédněte PREZENTACI Z FOTEK. Dne 23. 10. se žáci 8. třídy zúčastnili projektu u Kittelova domu. 

Po příchodu na Krásnou přijeli i děti ze základní školy ve  Weinau, které  doprovázel  vedoucí referátu pro školy v Zittau.

Rekonstrukce školy - provozní a bezpečnostní opatření

Dne 1. října 2018 začne rekonstrukce školy – přístavba nové části školy na školním pozemku vedle tělocvičny před školou. Od pondělí 1. října 2018 nebude do odvolání v provozu hlavní vchod do školy (přední vchod). Před budovou školy bude ohrazené a vyznačené staveniště. Cesta před školou zůstane průchozí i průjezdná. Prosíme každého, aby při průchodu kolem staveniště dbal zvýšené opatrnosti. Parkoviště před školou nebude během stavebních prací možné využívat.

Do školy přijelo divadélko

V úterý 25. září k nám do školy přijelo Divadélko pro školy z Hradce Králové, ve kterém vystupovali dva herci. Pro první stupeň měli připravené představení s názvem Pohádky z našeho statku, pro druhý stupeň Divadelní učebnici.

První školní den

První školní den 3. září 2019 byl něčím novým nejenom pro 29 prvňáčků, ale zároveň také pro všechny přítomné žáky a rodiče, kterým se ve škole představil nový ředitel Mgr. Martin Zicháček, který školu od letošního školního roku povede. Prvňáčky před školou uvítali kromě třídní vyučující Mgr. Renaty Pospíšilové také žáci 9. třídy. Ti své nejmenší spolužáky po úvodním přivítání odvedli za ruku do třídy, kam je následovali i jejich rodiče. 

1. místo ve sběru Pet lahví

Diplom za 1. místo ZDE

Naše škola je zapojena do soutěže o nejlepší školu ve sběru tříděného odpadu.Již potřetí jsme vyhráli 1. místo ve sběru Pet lahví. Nasbírali jsme 760 kg. Dále jsme odevzdali

3 990 kg papíru a 200 kg tetrapaku.

Jedenáctým rokem také sbíráme hliník a letos jsme nasbírali 196 kg. Tuto akci zakončujeme každoročně výstupem na Černou Studnici, kam letos Koulily kouli dětí ze tří škol -

z Huntířova, ze Zásady o od nás z Pěnčína. Celkem za těch 11 let všechny školy nasbíraly 2 196 kg hliníku.

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Pěnčín RSS