Proškoly.cz

Vážení  rodiče, vaše  děti  mohou využívat zdarma i doma cvičení na portále Proškoly.cz pro domácí procvičování a každodenní přípravu do školy:
  • Český jazyk - pravopisná cvičení
  • Cizí jazyky - procvičování slovní zásoby z angličtiny a němčiny
  • Dopravní výchova