Zaměstnanci školy

pedagogicky sbor školní rok 2017/2018 Zaměstnanci školy

Pedagogický sbor 2017/2018

Ve škole pracuje v tomto školním roce 15 učitelů  včetně ředitelky a zástupkyně a dvě vychovatelky ŠD.

Ředitelka:                                           Mgr. Miluše Halamová        zspenc@seznam.cz    

Zástupce  ředitelky:                            Mgr. MartinaFerstlová         m.ferstlova@zspencin.cz   

Třídnictvím jsou pověřeni:

1. třída                     Mgr.  Andrea Hořáková            a.horakova@zspencin.cz 

2. třída                     Mgr. Lenka Stružská 1              l.struzska1@zspencin.cz

3. třída                     Iva Landová                             i.landova@zspencin.cz

4. třída                     Mgr. Renata Pospíšilová           r.pospisilova@zspencin.cz

5. třída                     Mgr. Jarmila Hasenkopfová      j.hasenkopfova@zspencin.cz  

6. třída                     Mgr. Lucie Židková                   l.zidkova@zspencin.cz

7. třída.                    Mgr. Lenka Stružská 2              l.struzska2@zspencin.cz

8. třída                     Mgr. Pavel Hadač                     p.hadac@zspencin.cz

9. třída                     Mgr. Jitka Drobíková                 j.drobikova@zspencin.cz

                         

bez třídnictví:  Mgr. Alena Kochánková                    a.kochankova@zspencin.cz

                        Mgr. Eva Divinová                             e.divinova@zspencin.cz

                        Mgr. Jitka Adamovská                       j.adamovska@zspencin.cz

                        Dagmar Marková                              d.markova@zspencin.cz

Výchovný poradce: Mgr. Lenka Stružská 2               l.struzska2@zspencin.cz

Vychovatelky ŠD:   Alena Mařasová                         a.marasova@zspencin.cz

                               Hana Švestková                         h. svestkova@zspencin.cz