Školská rada – volby na období 2018 – 2020


Vážení rodiče,

     začátkem příštího kalendářního roku končí tříleté funkční období školské rady. Náš zřizovatel OÚ Pěnčín, v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb. rozhodl, že rada školy má tři členy (jeden je jmenován na návrh obecního zastupitelstva, jeden zvolen pedagogickým sborem z řad vyučujících a jeden zvolen z řad zákonných zástupců žáků). Své zástupce jste měli možnost si zvolit na třídních schůzkách dne 21. září 2017.

     Volby do Školské rady při ZŠ Pěnčín 22 proběhnou v úterý 28. listopadu 2017 v době od 15:30 do 17:00 hodin.

     (Ten stejný den jsou informativní třídní schůzky).

     U třídního učitele získáte kandidátní listinu, kde oznažíte kroužkem jednoho, Vámi vybraného zástupce.

     Lístek pak vhodíte do volební urny, která bude u dveří ředitelny.

     Volit smí zákonní zástupci žáka naší školy, přičemž každý zákonný zástupce má jeden hlas.

     V 17:00 budou tříčlennou komisí hlasy sečteny a výsledky volby budou zveřejněny na zspencin.cz následující den tj. ve středu 29. listopadu 2017.

     Kandidátní listina bude zveřejněna na stránkách školy v pátek 24. 11. 2017.

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že svou aktivní účastí pomůžete zvolit novou Školskou radu.

                                                                                       za vedení školy Martina Ferstlová (z. ř.)


LISTOPAD 2017


1. 11. Projektový den – bez 1. a 2. třídy. První hodina podle rozvrhu, druhá a třetí hodina II. stupeň na stanovištích.

                                    Třetí hodina přednáška pro I. stupeň, čtvrtá hodina přednáška pro II. stupeň

6. 11. Den s dopravní výchovou = Den silniční bezpečnosti.Pro I. stupeň – začátek v 7:30 hodin, každá třída 1 vyučovací hodina, začíná 1. třída. (celkem 4 vyuč. hodiny)

7. 11. Den s dopravní výchovou = Den silniční bezpečnosti. Pro II. stupeň – začátek v 7:30 hodin, každá třída 1 vyučovací hodina, začíná 5. třída. (celkem 4 vyuč. hodiny –

         bez 9. třídy)

7. 11. Beseda ve škole pro 9. třídu – Úřad práce od 12:30 hodin

13. 11. Divadlo Jablonec nad Nisou od 10:00, "Klabzubova jedenáctka" – 5. třída

15. 11.  Divadlo Hradec Králové – ve škole – 1. – 4. třída v 7:30 hodin "Bajky pana Ezopa"

                                                               5. – 9. třída v 8:30 hodin "Don Quijote a ti druzí"

16. 11. Koncert " Forest Gump" –  II. stupeň od 7:30 hodin

                                                  I. stupeň od 8:30 hodin

17. 11. Státní svátek

21. 11. Testování ČŠI (online) 9. třídy – od 2. vyučovací hodiny

22. 11. Konference od 14:00 hodin

28. 11. Informativní schůzky SRPDŠ od 15:30 hodin. Po nich proběhnou volby do Školské rady

29. 11. Dětské dopravní hřiště 4. třída v Jablonci nad Nisou od 8:15 do 10:00 hodin

30. 11. Den Slabikáře 1. třída + 9. třída
ŘÍJEN 2017


4. 10. Schůzka Školské rady

5. 10. Přednáška v kině Železný Brod pro 7. a 8. třídu od 8:00 hodin

6. 10. Divadlo Jablonec nad Nisou 1. třída od 8:30 hodin " Káťa a Škubánek"

9. 10. Divadlo "Pernštejni" –  ve škole od 7:30 hodin pro 2. – 9. třídu, "Vikingové – válečníci"

10. 10. Drakiáda ŠD odchod od školy 12:00 "Rokle" v Alšovicích

13. 10. Divadlo Jablonec nad Nisou 3.třída od 8:30 hodin "Čarodějův učeň"

18. 10. Divadlo Jablonec nad Nisou 8. a 9. třída od 8:30 hodin "Lékařem proti své vůli"

19. 10. Schůzka SRPDŠ od 15:00 hodin

25. 10. Beseda s režisérem Podolským od 9:30 hodin 4. a 5. třída

                                                          od 10:15 hodin 7., 8., 9. třída

do 30. 10. Vybrat od žáků 400,- Kč do fondu SRPDŠ

26.- 27. 10. Podzimní prázdniny