DUBEN 2017


4. 4. Matematická olympiáda – okresní kolo ( Hübnerová K., Nagyová K., Svoboda J., Bernatová A., Hübnerová M.)

6. 4. Třídní schůzky –1. st. od 15:15, 2. st. od 15:45 hodin

7. 4. "Ukliďme Česko" – projekt 1. stupeň  1. a 2. třída – 9:30 hodin

                                                              3., 4. a 5. třída od 10:15 hodin

                                               2. stupeň od 10:15 hodin – dlouhé trasy končí ve 13:00 hodin

10. 4. Exkurze 6. třída – Pila Krásná od 13:00 hodin

10. 4. Biologická olympiáda – Gymnázium U Balvanu (Bardynová, Dubská, Kuderová)

11. 4. Exkurze – Ornela Zásada od 13:00 hodin

12. 4. Přijímací zkoušky 9. třída – 1. termín

13. 4. Velikonoční prázdniny

14. 4. Státní svátek

17. 4. Velikonoční pondělí

18. 4. Přijímací zkoušky – víceletá gymnázia (Brožková V., Mastník O., Hnídek J.)

18. 4. Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů (K. Hübnerová, A.Pop, M. Chlum, M. Petráček, A. M. Hartlová, V. Hecko, P. Šourek, T. Preissler)

19. 4. Přijímací zkoušky 9. třída – 2. termín

19. 4. Konference

20. 4. Zápis dětí do 1. třídy – od 13:30 podle rozpisu

20. 4. Pekařův pohár  ZŠ Jenišovice

20. 1. Malá kopaná ZŠ Mozartova (Těhník, Lelek, Šedina, Brožek, Zasche, Šyjko, Šourek, Hübel)

20. 4. Biologická olympiáda – Gymnázium U Balvanu (Hornová, Bernatová)

24. 4. Zdravotní beseda s p. Fidlerovou ve ŠD od 13:00 hodin

25. 4. Koncert ve škole "Zenkl"

28. 4. Preventivní program – šetření ve 4. třídě od 7:30 hodin

 

 

 
BŘEZEN 2017


27. 2. – 3. 3.  Lyžařský výcvik 7. třídy

9. 3.  Den otevřených dveří

13. 3. – 17. 3.  Týden s rodilým mluvčím Aj

16. 3. Divadlo Jablonec nad Nisou, 1. třída od 8:30 hodin "Jakub a jeho pán"

17. 3.  Divadlo Jablonec nad Nisou, 9. třída od 10:00 hodin "Tajemství staré bambitky"

22. 3. Soutěž v Liberci "Zoo riskuj" (vybrané děti 6. – 8. třída)

23.3. Dravci a sovy ve škole I. stupeň od 9:30 hodin

                                         II. stupeń od 10:30 hodin v tělocvičně školy

24. 3. Divadlo Jablonec nad Nisou, 4. třída od 10:00 hodin "O bílé lani"

28. 3. Dopravní hřiště 4. třída od 10:15 hodin v Jablonci nad Nisou

 

 

 


ÚNOR 2017


1. 2. Pythagoriáda 7. a 8. třída

2. 2. Recitační soutěž – školní kolo

3. 2. Pololetní prázdniny

13. 2. Olympiáda z Aj

14. 9. Muzeum Turnov – 9. třída (odpoledne)

15. 2. Záchranná zdravotní služba – přednáška 1. třída

0. – 24. 2. Jarní prázdniny

27. – 3. 3. Lyžařský výcvik 7. třída

 
LEDEN 2017


3. 1. Zahájení výuky

16. 1. Zahájen lyžařský kurz ŠD každý den odpoledne (středy jsou odpočinkové.)

18. 1. Přebor školy v běhu na lyžích od 13:00 hodin

25. 1.  Konference

27. 1.  Divadlo Jablonec nad Nisou pro 8. – 9. třídu "Phantom" (černé divadlo)

31. 1. Vydávání vysvědčení za 1. pololetí – 4. vyučovací hodina – pro 3. a 4. třídu

                                                             5. vyučovací hodina – pro ostatní (odpolední vyučování neodpadá)

31. 1. Radoslav Banga – Koncert pro 5. – 9. třídu od 9:30 – 11:00 hodin

3. 2. Pololetní prázdniny