16. 3. informace pro rodiče

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO RODIČE

 • v případě, že potřebujete vyzvednout učebnice, kontaktujte třídního a po dohodě je bude možné vyzvednout během úterý 17. 3. 2020
 • vzhledem k bezprecedentním opatřením a značně dynamicky vyvíjející se situaci, která se dotýká nás všech, prosíme všechny zúčastněné o vzájemnou shovívavost
 • úřední hodiny školy budou v týdnu od 16. 3. do 20. 3. 2020 od 7:00 do 14:00
 • v tuto chvíli škola nemá informace o možné délce probíhajících opatření, řídíme se pokyny vlády, které znáte z médií
 • aktualizaci informací budeme rodičům zasílat přes Bakaláře a paralelně na školní web

INFORMACE PRO RODIČE – VÝUKA

 • úkoly se budou zadávat vždy na daný týden a plnění úkolů je povinné (dětem nebylo nařízením vlády zrušeno vzdělávání, byla jim zakázána přítomnost ve škole)
 • pokud je to možné, doporučujeme stanovit dítěti pravidelný režim učení
 • doporučujeme zařadit pohyb na čerstvém vzduchu (v rámci pravidel, která to umožňují)
 • berte prosím v potaz, že žádná základní škola v ČR, ani žáci, ani rodiče nemohou být připraveni na zavedená opatření (školu na dálku) ze dne na den, prosíme tedy všechny zúčastněné o shovívavost, než se systém zaběhne

1. stupeň

 • na 1. stupni budou zadávat úkoly třídní vyučující prostřednictvím zprávy přes Bakaláře, bude se jednat o hromadné zprávy rodičům
 • učitelé budou k dispozici pro konzultace každý pracovní den od 8:00 do 12:00 přes Bakaláře,       mobilní telefon (roč. 1., 2., 3., 5.) nebo email;  v případě, že budete potřebovat konzultace v odpoledních hodinách, kontaktujte třídní vyučující a individuální domluva bude možná

2. stupeň

 • na 2. stupni budou zadávány úkoly prostřednictvím cloudové služby Office 365 v aplikaci Teams (žáci přihlášení znají ze školy, každá třída tvoří skupinu, kde je možné komunikovat a sdílet obsah; vyučující budou vkládat pokyny skrze „chat“ s žáky, sdílení souborů nebo vytvářením úkolů – tzv. „zadání“ ; každý žák může učitele kontaktovat přímo prostřednictvím „chatu“, popř. videohovoru; žáci mohou řešit případné problémy ve společném prostředí)
 • učitelé budou k dispozici na konzultace od 8:00 do 12:00 přes Bakaláře, email, mobilní telefony (tř. 6., 9.), odpolední konzultace je možné domluvit