ČERVEN 2016

2. 6. Maloskalský pohár II. stupeň (16 dětí z 6. -9. třídy) 8:00 - 12:00 hodin

2. - 7. 6. Týden čtení - finále soutěže 5. - 9. třídy. ( Vyhodnocení soutěže "Čtení pomáhá a čtenářská výzva "Daruj knihu")

2. 6. Vyhodnocení fotosoutěže - knihovna Jablonec nad Nisou od 17:00 hodin - "S foťákem na cestách"

3. 6. Maloskalský pohár I. stupeň (16 dětí z I. stupně) 8:00 - 12:00 hodin

3. 6. Odměna pro vítěze fotosoutěže "Domácí mazlíčci" - Kladno - 4 děti ( K. Nagyová, K. Pilařová, K. Šťastná, R. Votoček)

6. 6. Eurorebus - celostátní kolo Praha ( D. Mastníková, J. Hnídek, M. Halamová)

7. 6. Divadlo Jablonec nad Nisou od 10:00 hodin 8. a 9. třída -"Jak je důležité míti Filipa"

7. 6. Přednáška pro 8. třídu od 13:00 hodin - zástupce ISŠ Semily

8. 6. Streetball hala Jablonec nad Nisou 4 děti 8. třídy (M. Schyyko, K. Zasche, P. Šourek, O. Brožek)

9. 6. Výbor SRPDŠ

6. - 10. 6. Školní exkurze

14. 6. Výlet za tříděný odpad - vybraní žáci - Český ráj

21. 6. Výlet fotografického kroužku 15 dětí z I. a II. stupně

22. 6. Návštěva Galerie Liberec - děti Výtvarného kroužku p. uč. Š. Lačné a M. Ferstlové

23. 6. ŠKOLNÍ AKADEMIE - 9. třídy - od 9:30 hodin generálka

                                                       od 15:15 hodin pro rodiče a veřejnost

27. 6. KONFERENCE -  od 13 hodin - odpadá odpolední vyučování všem třídám 

27. 6. Tonda - obal -přednáška o odpadech - od 8:25 - po 1 vyučovací hodině

         I. skupina ve 4. třídě :1. tř. - 2.tř. - 3. tř. - 4. tř.

         II. skupina v 6. třídě : 5. tř. - 6. tř.-7. tř.- 8.a 9. tř.

24. 6. SPORTOVNÍ DEN - II. stupeň okolí školy, I. stupeň Střelnice Jablonec nad Nisou

29. 6. "Rok řemesel" v Jablonci nad Nisou pro 7. a 8. třídu

30. 6. SLAVNOSTNÍ ROZDÁNÍ VYSVĚDČENÍ - v 8:15 hodin zakončení

 

 

 

 

Obsah: