LEDEN 2016

4. 1.  Nástup do školy

5. - 6. 1. Přijímací zkoušky na SUPŠ (N. Votočková, M. Menšíková)

7. - 8. 1. Přijímací zkoušky na sportovní SŠ (K. Šťastná, V. Rishko)

7. 1. Informativní schůzky SRPDŠ - od 15:00 do 16:30 hodin

20. 1. DDH v Jablonci nad Nisou  - 4. třída

20. 1. Pedagogická rada od 13:30 hodin

26. 1. Den otevřených dveří od 9 - 15 hodin - pro nové prvňáčky

28. 1. Vydání vysvědčení za 1. pololetí: čtvrtá vyučovací hodina - 1., 2., 4., 5. třída

                                                        pátá vyučovací hodina - 3., 6., 7., 8., 9 třída - odpolední vyučování neodpadá!

29. 1. Pololetní prázdniny

 

Obsah: