LISTOPAD 2017

1. 11. Projektový den - bez 1. a 2. třídy. První hodina podle rozvrhu, druhá a třetí hodina II. stupeň na stanovištích.

                                    Třetí hodina přednáška pro I. stupeň, čtvrtá hodina přednáška pro II. stupeň

6. 11. Den s dopravní výchovou = Den silniční bezpečnosti.Pro I. stupeň - začátek v 7:30 hodin, každá třída 1 vyučovací hodina, začíná 1. třída. (celkem 4 vyuč. hodiny)

7. 11. Den s dopravní výchovou = Den silniční bezpečnosti. Pro II. stupeň - začátek v 7:30 hodin, každá třída 1 vyučovací hodina, začíná 5. třída. (celkem 4 vyuč. hodiny -

         bez 9. třídy)

7. 11. Beseda ve škole pro 9. třídu - Úřad práce od 12:30 hodin

13. 11. Divadlo Jablonec nad Nisou od 10:00, "Klabzubova jedenáctka" - 5. třída

15. 11.  Divadlo Hradec Králové - ve škole - 1. - 4. třída v 7:30 hodin "Bajky pana Ezopa"

                                                               5. - 9. třída v 8:30 hodin "Don Quijote a ti druzí"

16. 11. Koncert " Forest Gump" -  II. stupeň od 7:30 hodin

                                                  I. stupeň od 8:30 hodin

17. 11. Státní svátek

21. 11. Testování ČŠI (online) 9. třídy - od 2. vyučovací hodiny

22. 11. Konference od 14:00 hodin

28. 11. Informativní schůzky SRPDŠ od 15:30 hodin. Po nich proběhnou volby do Školské rady

29. 11. Dětské dopravní hřiště 4. třída v Jablonci nad Nisou od 8:15 do 10:00 hodin

30. 11. Den Slabikáře 1. třída + 9. třída

Obsah: