Obědy během distanční výuky

Pro žáky, kteří jsou doma na distanční výuce, je v ŠJ možné odebrat oběd do jídlonosiče v době od 12:00 do 13:30. Odebrání obědu je potřeba v ŠJ přihlásit.