Organizace školního roku 2019/2020

Rozvrh tříd 2019/2020

Nabídka kroužků 2019/2020 + Nabídka aktivit tzv. šablon (doučování a odpolední kluby zdarma)

 

12. září jsou třídní schůzky, 1. stupeň od 15:15, 2. stupeň od 16:00.

16. září zahájení aktivit šablony, 23. září zahájení kroužků

28. října je státní svátek, 29. - 30. října jsou podzimní prázdniny

11. listopadu je pedagogická rada, 13. listopadu SRPDŠ (15:30), 14. listopadu třídní schůzky (15:00-17:00)

29. listopadu - vánoční program školy + vánoční program obce

23. prosince 2019 - 3. ledna 2020 jsou vánoční prázdniny, nástup do školy v pondělí 6. ledna 2020

31. ledna v pátek jsou pololetní prázdniny

9. - 13. března jsou jarní prázdniny

2. dubna je zápis do 1. třídy, 2. dubna SRPDŠ (15:30)

6. dubna je pedagogická rada, 7. dubna třídní schůzky (1. st od 15:15, 2. st. od 16:00)

9. a 10. dubna jsou velikonoční prádzniny

13. dubna je Velikonoční pondělí (státní svátek)

1. a 8. května je státní svátek

22. června je pedagogická rada

30. června je vysvědčení

 

Obsah: