Rekonstrukce školy - provozní a bezpečnostní opatření

Dne 1. října 2018 začne rekonstrukce školy – přístavba nové části školy na školním pozemku vedle tělocvičny před školou. Od pondělí 1. října 2018 nebude do odvolání v provozu hlavní vchod do školy (přední vchod). Před budovou školy bude ohrazené a vyznačené staveniště. Cesta před školou zůstane průchozí i průjezdná. Prosíme každého, aby při průchodu kolem staveniště dbal zvýšené opatrnosti. Parkoviště před školou nebude během stavebních prací možné využívat.

Pro vstup do školy bude od 1. října 2018 možné využívat pouze zadní vchod. U dveří bude umístěn zvonek na sborovnu a ředitelnu. Pro vyzvedávání žáků z ŠD prosím využijte telefon do ŠD.

Žáci budou moci ráno vstupovat do budovy zadním vchodem již od 7:00. Na chodbě u vchodu budou umístěny provizorní botníky, kde budou mít žáci uložené své školní přezůvky. Po přezutí si žáci odnesou své věci do své šatny.

V rámci přesunu žáků do školní jídelny bude možné využívat obvyklou cestu před školou nebo alternativní přesun zezadu přes okraj fotbalového hřiště (v případě zvýšeného pohybu techniky před školou). Žáci budou do ŠJ přecházet způsobem, který určí na základě aktuální situace vyučující jako nejbezpečnější.

Žáci jsou povinni řídit se aktuálními pokyny vyučujících.

 

Obsah: