Školská rada - volby na období 2018 - 2020

Vážení rodiče,

     začátkem příštího kalendářního roku končí tříleté funkční období školské rady. Náš zřizovatel OÚ Pěnčín, v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb. rozhodl, že rada školy má tři členy (jeden je jmenován na návrh obecního zastupitelstva, jeden zvolen pedagogickým sborem z řad vyučujících a jeden zvolen z řad zákonných zástupců žáků). Své zástupce jste měli možnost si zvolit na třídních schůzkách dne 21. září 2017.

     Volby do Školské rady při ZŠ Pěnčín 22 proběhnou v úterý 28. listopadu 2017 v době od 15:30 do 17:00 hodin.

     (Ten stejný den jsou informativní třídní schůzky).

     U třídního učitele získáte kandidátní listinu, kde oznažíte kroužkem jednoho, Vámi vybraného zástupce.

     Lístek pak vhodíte do volební urny, která bude u dveří ředitelny.

     Volit smí zákonní zástupci žáka naší školy, přičemž každý zákonný zástupce má jeden hlas.

     V 17:00 budou tříčlennou komisí hlasy sečteny a výsledky volby budou zveřejněny na www.zspencin.cz následující den tj. ve středu 29. listopadu 2017.

     Kandidátní listina bude zveřejněna na stránkách školy v pátek 24. 11. 2017.

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že svou aktivní účastí pomůžete zvolit novou Školskou radu.

                                                                                       za vedení školy Martina Ferstlová (z. ř.)

Obsah: