Vánoční dílničky a soutěž ve zdobení perníčků

Spolupráce ZŠ, MŠ a obce Pěnčín na vánočním programu

Perníčky, dílničky a rozsvěcení vánočního stromečku. Tak by se dal ve zkratce popsat společný program základní školy, mateřské školy a obce Pěnčín, který proběhl v pátek 30. 11. 2018 při příležitosti nadcházejícího adventu.

Program odstartovaly vánoční dílničky na základní škole. V průběhu celého odpoledne měli rodiče s dětmi možnost vyrobit si ve škole nejrůznější vánoční dekorace. Třídy se proměnily ve vánoční dílničky a do lavic zasedli výjimečně společně s žáky i jejich rodiče.

Kromě různorodého tvoření ozdob a dekorací nabízely dílničky zároveň prostor pro setkání rodičů, učitelů a přátel školy. Školní kuchyňka se na chvíli proměnila v kavárničku, a tak si mohli návštěvníci ke společnému setkávání dopřát i drobné pochutiny.

FOTOGALERIE

Doprovodnou akcí v rámci programu základní školy byla rodinná soutěž ve zdobení tradičních perníčků. Účast byla hojná. Ve škole se sešlo přes 30 soutěžních výrobků a bylo tedy skutečně z čeho vybírat. Hodnocení soutěže bylo na účastnících akce. Každý návštěvník mohl v tělocvičně hlasovat pro jeden výrobek. A že to nebylo lehké rozhodování! Nejvíce hlasů nakonec získala velká chaloupka, kterou do školy přinesla paní Pulíčková. Druhé místo obsadil krásný svícen od paní Fidlerové. Jako třetí se umístili skřítci paní Beldové. Gratulujeme! Všem ostatním děkujeme za účast v soutěži; krásných nápadů a výrobků se sešlo opravdu mnoho. 

FOTOGALERIE

Vyvrcholením programu bylo večerní rozsvěcení vánočního stromu u fotbalového hřiště. V mrazivém počasí diváci viděli vystoupení dětí z MŠ i ZŠ a celým programem provázel přítomné starosta obce. Samozřejmě že nechybělo občerstvení a děti domů odcházely s drobnými dárečky.

 

Rodičům, soutěžícím a přátelům školy děkujeme za účast. Nemenší poděkování patří všem, kteří se spolupodíleli na zajištění programu.

 

Mgr. Martin Zicháček

 

Obsah: