ZÁŘÍ 2015

1. 9.   Slavnostní zahájení nového školního roku

2. 9.   Zahájení výuky podle rozvrhu

3. 9.   Divadlo Pernštejni - od 7:30 hodin "Jak válčili husité" , pro 2. - 9. třídu (hrazeno z SRPDŠ)

9. 9.   Zahájení plaveckého výcviku 2. a 3. třída

21. 9. Vodní elektrárna Železný Brod - 9. trřda

24. 9.  Schůzka SRPDŠ - 1. třída

24. 9.  Schůzka ŠR od 15. hodin

           Branný den - termín bude upřesněn

 

Obsah: