ZÁŘÍ 2016

1. 9. Slavnostní zahájení nového školního roku

2. 9. Zahájení výuky podle rozvhu

6. - 7. 9 Harmonizační dny 2. třídy ve škole

9. 9. Zahájení plavání - 2. a 3. třída

14. 9. Florbalový turnaj Železný Brod od 8:00 hodin (O. Brožek, M. Šyjko, K. Zasche, P. Šourek, M. Těhník, J. Lelek, J. Šedina, T. Preissler)

15. 9. Třídní schůzky SRPDŠ - 1. stupeň od 15:30 hodin (bez 1. třídy)

                                               2. stupeň od 16:15 hodin

22. 9. Exkurze žáků 9. třídy do vodní elektrárny v Železném Brodě od 12:00 do 15:00 hodin

26. 9. Třídní schůzka rodičů 1.třída

 29 9. Branný den - v Huti u hasičské zbrojnice

Obsah: