Adventní návštěva Kryštofova údolí

Dne 20. 12. jsme s 3. a 4. třídou navštívili zasněžené Kryštofovo Údolí.

V malebné obci nás přivítal Jírův dřevěný betlém, jehož sochy jsou až 3 m vysoké. Slavnostní nasvícení tohoto betlému se koná každoročně v sobotu před první adventní nedělí.

Nejprve jsme zavítali do Domu řemesel, kde byla pro děti nachystána adventní dílnička. Každý si z výtvarného ateliéru odnesl vlastnoručně malovaný dáreček z keramiky. Děti si zde prohlédly výrobky šikovných hrnčířů, keramiků a šperkařů a také výstavu prací žáků ZUŠ Liberec. Pak jsme pokračovali k místnímu orloji. K radosti nás všech právě odbíjel 10 hodin, takže jsme měli možnost shlédnout osmnáct pohyblivých figur. Poté jsme zašli na stálou výstavu betlémů, která je instalována v Hospůdce U Kryštofa. V pořádné chumelenici jsme vystoupali k dřevěnému kostelíku sv. Kryštofa s horským hřbitůvkem. Posledním zastavením byl kamenný železniční most, nazývaný „Malý viadukt“, nacházející se kousek nad autobusovou zastávkou Novina.

Výlet se nám všem velice líbil, dýchla na nás pravá předvánoční atmosféra.

                                                                                                         

                                                                                                                                                Mgr. Lenka Stružská

 

Obsah: