Kontakt

Základní škola Pěnčín 22 – příspěvková organizace

Pěnčín 22, 468 21 Bratříkov

IČO: 43257151

Kontakty:

483 397 027 (sekretariát),  483 397 607 (sborovna),  488 588 739 (ředitelna)

ŠD – Dolní oddělení (M. Vojtěchová) 605 884 361

ŠD – Horní oddělení (H. Plíhalová) 732 793 976

ŠD – III. oddělení (R. Vybíralová) 739 989 515

 

skola@zspencin.cz


(datová schránka) sg24qrm

pro firmy – bankovní účet školy: 1300080297/0100

FKSP účet: 963234379/0800


Ředitel školy: Mgr. Martin Zicháček, zichacek@zspencin.cz

Zástupkyně školy: Mgr. Martina Ferstlová, ferstlova@zspencin.cz

Sekretariát školy – účetní: Lenka Kožíšková, koziskova@zspencin.cz

Název ŠVP: ŠKOLA  PRO  ŽIVOT

IZO: 102 177 295

REDIZO: 600 078 256

__________________________________________________

Vedení školy:

Martin Zicháček (ředitel školy) zichacek@zspencin.cz
Mgr. Martina Ferstlová (zástupce ředitele) ferstlova@zspencin.cz

Třídní učitelé:

1. třída Mgr. Andrea Hořáková horakova@zspencin.cz
2. třída Iva Landová landova@zspencin.cz
3. třída Mgr. Lenka Stružská (1) struzska1@zspencin.cz
4. třída Mgr. Renata Pospíšilová pospisilova@zspencin.cz
5. třída Mgr. Jarmila Hasenkopfová hasenkopfova@zspencin.cz
6. třída Mgr. Lucie Židková  zidkova@zspencin.cz
7. třída Mgr. Lenka Stružská 2 (výchovný poradce) struzska2@zspencin.cz
8. třída Mgr. Pavel Hadač hadac@zspencin.cz
9. třída Mgr. Jitka Drobíková (metodik prevence) drobikova@zspencin.cz

Bez třídnictví:

Mgr. Martin Zicháček zichacek@zspencin.cz
Mgr. Martina Ferstlová ferstlova@zspencin.cz
Mgr. Miluše Halamová halamova@zspencin.cz
Mgr. Jitka Adamovská adamovska@zspencin.cz
Dagmar Marková markova@zspencin.cz
Mgr. Michaela Tučani  tucani@zspencin.cz
Mgr. Veronika Uhrová  uhrova@zspencin.cz
Alena Mařasová (přípravná třída) marasova@zspencin.cz

Asistenti pedagoga:

Šárka Plívová  plivova@zspencin.cz
Bc. Miluše Vojtěchová Dis. vojtechova@zspencin.cz
Dagmar Marková  markova@zspencin.cz
Hana Plíhalová plihalova@zspencin.cz
Pavlína Tvrdíková tvrdikova@zspencin.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci:

Lenka Kožíšková (účetní školy) koziskova@zspencin.cz
Lenka Pavlatová  
Kateřina Štrynclová  
Irena Sybalová  
Dana Beldová  
Ruslan Pylypyshyn  

Vychovatelky ŠD:

Bc. Miluše Vojtěchová, DiS. (dolní družina) vojtechova@zspencin.cz
Hana Plíhalová (horní družina) plihalova@zspencin.cz
Romana Vybíralová (III. oddělení) vybiralova@zspencin.cz