Zaměstnanci školy

Vedení školy:

Martin Zicháček (ředitel školy) zichacek@zspencin.cz
Mgr. Martina Ferstlová (zástupce ředitele) ferstlova@zspencin.cz

Třídní učitelé:

1. třída Mgr. Renata Pospíšilová pospisilova@zspencin.cz
2. třída Mgr. Lenka Stružská (1) struzska1@zspencin.cz
3. třída Mgr. Andrea Hořáková horakova@zspencin.cz
4. třída Iva Landová landova@zspencin.cz
5. třída Mgr. Marie Fléglová fleglova@zspencin.cz
6. třída Mgr. Pavel Hadač (metodik prevence) hadac@zspencin.cz
7. třída Mgr. Michaela Tučani tucani@zspencin.cz
8. třída Mgr. Lucie Židková  zidkova@zspencin.cz
9. třída Mgr. Lenka Stružská 2 (výchovný poradce) struzska2@zspencin.cz

Bez třídnictví:

Mgr. Martin Zicháček zichacek@zspencin.cz
Mgr. Martina Ferstlová ferstlova@zspencin.cz
Mgr. Miluše Halamová halamova@zspencin.cz
Mgr. Jitka Adamovská adamovska@zspencin.cz
Mgr. Jitka Drobíková drobikova@zspencin.cz
Oldřich Šámal, Dis. samal@zspencin.cz
Mgr. Lucie Smolová smolova@zspencin.cz
Ing. Tomáš Bartůněk bartunek@zspencin.cz
Mgr. Veronika Uhrová uhrova@zspencin.cz
Ing. Jan Tichý tichy@zspencin.cz

 

Asistenti pedagoga:

Šárka Plívová  plivova@zspencin.cz
Bc. Miluše Vojtěchová Dis. vojtechova@zspencin.cz
Dagmar Marková  markova@zspencin.cz
Hana Plíhalová plihalova@zspencin.cz
Pavlína Tvrdíková tvrdikova@zspencin.cz
Alena Mařasová marasova@zspencin.cz
Kristýna Balatková balatkova@zspencin.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci:

Lenka Kožíšková (účetní školy) koziskova@zspencin.cz
Pavlína Tvrdíková (administrativa) tvrdikova@zspencin.cz
Lenka Pavlatová  
Kateřina Štrynclová  
Irena Sybalová  
Dana Beldová  
Ruslan Pylypyshyn  

Vychovatelky ŠD:

Bc. Miluše Vojtěchová, DiS.  vojtechova@zspencin.cz
Hana Plíhalová  plihalova@zspencin.cz
Romana Vybíralová  vybiralova@zspencin.cz