Akce školní družiny

Čarodějnice (6. 5. 2024)

Dne 6. 5. 2024 proběhl v družině čarodějnický den. Vzhledem ke střídavému počasí byl průběh trochu náročnější, ale všechno jsme zvládli. V knihovně byl připraven fotokoutek s fotografem, děti se nechaly zvěčnit ve skupinách i jednotlivě. V tělocvičně byla dvě stanoviště s úkoly a doplňkové disciplíny. Mezitím se počasí umoudřilo, takže došlo i na oheň a pečení buřtů na zahradě. Děti dostaly za splněné úkoly malou odměnu a odpoledne si užily.  

 

Hry všestrannosti – krajské kolo (19. 4. 2024)

Dne 19. 4. 2024 se konalo krajské kolo soutěžních HER VŠESTRANNOSTI v rámci projektu „DĚTI NA STARTU“ v areálu sokolovny v Železném Brodě.

Soutěž byla určena pro 6členné smíšené týmy ve třech věkových kategoriích. Tým naší školy tvořili žáci a žákyně 1. třídy – Hana Bendová, Natálie Horváthová, Jakub Mrkvička, Tobiáš Bartošek, Břetislav Lupínek a Michal Vasiljev.

Soutěž obsahovala tyto disciplíny: HOD MEDICINBALEM 2 kg, ČLUNKOVÝ BĚH 20 m, VĚJÍŘOVÝ BĚH, RAKETU + MÍČEK (slalom mezi kužely na vzdálenost 20m), PŘEKÁŽKOVOU DRÁHU, HOD BADMINTONOVÝM KOŠÍČKEM, CVIČENÍ S TYČÍ, SKOK Z MÍSTA, PET-VÍČKA, KOBEREČKY a SKOK PŘES ŠVIHADLO.

V souboji 11 týmů v kategorii „bažanti“ určené pro 1. a 2. třídu se náš tým umístil na krásném 5. místě.

Všem účastníkům děkuji a chválím je za jejich nasazení, skvělé výkony, snahu a týmového ducha!

 

Masopust ŠD 2024 (únor – březen 2024)

K období masopustu neodmyslitelně patří tradiční lidové písně, říkadla, popěvky a zvyky, je to jeden z nejveselejších svátků v roce. Tento svátek jsme si nemohli nechat ujít! Dolní oddělení strávilo maškarní odpoledne v tělocvičně školy s hudebním programem plným her. Horní oddělení si užilo odpoledne v prostoře ŠD a III. odd. vyrazilo na výstavu loutek Naivního divadla v Domě Scheybalových. Účastníci ŠD si nejprve prohlédli prostory jedinečného kulturního centra a poté se postupně přemístili na samotnou výstavu loutek. Zde si prohlédli tvorbu jednotlivých scénografů Naivního divadla a zahráli si vlastní divadlo s loutkami a jednoduchými kulisami v interaktivní dílně. Akce se účastníkům velmi líbila a kulturně je obohatila.

 

Cesta za papírem (6. – 7. 2. 2024)

Ve dnech 6. – 7. února navštívilo Dolní a III. odd. ŠD Ekocentrum Vikýř v Jablonci nad Nisou. V programu Cesta za papírem se účastníci dozvěděli o historii papíru a seznámili se s postupem při výrobě papíru. Společně jsme se zamysleli nad důležitostí třídění a recyklace papíru a připomněli si zásady správného třídění. V praktické části programu si účastníci sami vyrobili ruční papír, což byla pro všechny velká a zajímavá výzva.

 

Vánoční Běliště (30. 11. 2023)

Městské muzeum Běliště v Železném Brodě připravilo tradiční ​vánoční trhy.Účastníci Dolního oddělení ŠD navštívili expozice národopisného muzea, načerpali zde adventní atmosféru, vyrobili si andílky v tvůrčích dílničkách a zakoupili si dárečky pro své blízké od regionálních řemeslníků. 

 

Sv. Martin (20. 11. 2023)

Legenda o sv. Martinovi je poutavým příběhem o rytíři Martinovi a jeho setkání s chudým žebrákem (andělem). Legenda obsahuje motiv dělení se s druhými (zároveň myslet na sebe) a připomíná nám blížící se zimu (lucerničky). Svatomartinské období je dobou světel, obracení se do nitra člověka.

 

Včelí stezka (23. 10. 2023)

I v tomto školním roce připravili starší účastníci ŠD na přivítanou prvňáčků naučnou stezku s úkoly. Tentokrát jsme se zaměřili na včeličky. Prvňáčci se dozvěděli nové informace ze života včel – vývojová stadia včel, včelí produkty, plnili pohybové úkoly (sběr nektaru, krmení mateří kašičkou). Na závěr čekal na všechny účastníky medový poklad. 

 

Příběhy candáta Zoubka

Zakladatelé Nadačního fondu Severočeská voda, kterými jsou Severočeská vodárenská společnost a. s. a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., v letošním roce oslavují 30. výročí svého založení.

Nadační fond Severočeská voda by v této souvislosti rád pozdvihl význam vody pro život všech živočichů a rostlin a připravil pro školní družiny soutěž s názvem PŘÍBĚHY CANDÁTA ZOUBKA.

V rámci čtenářské gramotnosti jsme se rozhodli pro účast v soutěži i my a v ŠD jsme společně vytvořili soutěžní projekt.

Úkolem žáků bylo navázat na první předepsaný odstavec, vymyslet a nakreslit příběh candáta Zoubka a vedle obrázků příběh popsat. Soutěže se účastnilo celkem 108 školních družin, tyto byly následně rozděleny do tří oblastí. Vyhlášení soutěže proběhlo při příležitosti dne Země. Velkým potěšením nám byla zpráva o získání 1. místa v Liberecké oblasti. Odměnou bylo zábavné odpoledne spojené s vypouštěním ryb do řeky Jizery v areálu Žluté plovárny v obci Malá Skála a výtvarný materiál pro ŠD v hodnotě 10 000 Kč.

Záznam regionální televize můžete zhlédnout zde

 

Riegrova stezka s nocováním ve škole (Dolní odd. ŠD)

Už se pomalu blíží konec školního roku, každý již vyhlíží léto a s ním spojené prázdniny. K létu patří dobrodružství a tak jsme se i my (Dolní oddělení ŠD) vydali dne 5. 6. 2023 na výlet Riegrovou stezkou ze Semil do Železného Brodu. Cesta vedla skrz romantické údolí Jizery a skalnatým kaňonem Galerie Jizery. Své jméno má po slavném semilském rodákovi doktoru Františku Ladislavu Riegrovi. Cesta je zčásti vylámaná ve skále, prochází tunely a po 77 m dlouhé visuté lávce 6 m nad řekou – skalní bloky zde dosahují výšky až 40 m. Na stezce byla vybudována také Bömova vyhlídka s pěkným výhledem na řeku.

Ze Železného Brodu jsme pokračovali autobusem na Pěnčín a poté jsme, již znaveni, zamířili do školy. Ve škole jsme si upekli večeři – pizzu, protáhli těla v tělocvičně, užili si pyžamovou párty a odehráli malou noční bojovku. Vyčerpáni po dlouhém dni a zároveň nabiti zážitky jsme se uložili ke spánku ve školní tělocvičně. Ráno nás čekalo probuzení do dalšího všedního dne a snídaně ve školní kuchyňce. Nocování ve škole je vždy velkým zážitkem!

 

Čarodějnice

Dne 4. 5. jsme společně všechna 3 oddělení oslavili svátek čarodějnic. Pro účastníky akce byla v areálu školy připravena stanoviště (snuck golf, čarodějnický kotlík, hod žábou na cíl, opékání špekáčků). Na každém stanovišti žáci získali jedno kouzelné písmeno, z písmen poté složili slovo, které bylo klíček k čarodějnickému pokladu.

 

SOUTĚŽNÍ HRY VŠESTRANNOSTI „DĚTI NA STARTU“

Dne 14. 4. 2023 se konaly v areálu sokolovny v Železném Brodě SOUTĚŽNÍ HRY VŠESTRANNOSTI „DĚTI NA STARTU“.

Soutěž byla určena pro 6členné smíšené týmy ve třech věkových kategoriích. Tým naší školy tvořili žákyně 3. a 4. třídy. První kategorií byli předškoláci. Druhou kategorii tvořili žáci a žákyně 1. třídy. Třetí kategorie byla tvořena žáky a žákyněmi od 2. třídy výše.

Soutěž obsahovala 10 disciplín: HOD MEDICINBALEM 1 kg, ČLUNKOVÝ BĚH 20 m, VĚJÍŘOVÝ BĚH, RAKETU + MÍČEK (slalom mezi kužely na vzdálenost 20m), PŘEKÁŽKOVOU DRÁHU, HOD BADMINTONOVÝM KOŠÍČKEM, CVIČENÍ S TYČÍ, SKOK Z MÍSTA, PET-VÍČKA A KOBEREČKY.

V tomto šk. roce se nám nepodařilo stát na stupni vítězů. Šesťáci z Klánovic pro nás byli velké sousto!

Všem účastníkům děkuji a chválím je za jejich výkony, snahu a týmového ducha!

 

Lyžařský výcvikový kurz

V tomto školním roce se nám opět podařilo uskutečnit lyžařský kurz pro zájemce všech tří oddělení ŠD ve ski areálu Dráček v Alšovicích. Z důvodu velkého zájmu probíhal kurz ve dvou týdnech. V týdnu od 6. 2. – 10. 2. proběhl lyžařský kurz pro 2. a 4. ročník, v týdnu od 7. 2. – 13. 2. pro 1. a 4. ročník. Po rozjezdu byli žáci/žákyně rozděleni dle svých schopností a dovedností do dvou skupin. První týden si účastníci kurzu užili nádherné slunečné počasí, druhý týden byl deštivý a lze říci, že nám sníh mizel před očima. Na závěr kurzu proběhl závod ve slalomu a ve sjezdu. Ve vzduchu byla cítit radost a nadšení. Vítězi se stali všichni, protože se všichni něco nového naučili. Účastníci kurzů obdrželi diplom, drobný dáreček a zaslouženou sladkou odměnu. Opět děkujeme za výtečnou a vstřícnou spolupráci provozovateli vleku a lektorům!

FOTOGALERIE 1. a 3. třída

FOTOGALERIE 2. a 4. třída

 

Po stopách svatého Martina

Svátek sv. Martina slavíme 11. listopadu. Legenda vypráví o odvaze římského vojáka, o jeho lásce k bližním, ale také o hledání světla na konci cesty. Toto období je symbolicky spojené s výrobou lucerniček, s příběhy a pohádkami o odvaze.

16.11. se vydala všechna oddělení ŠD po stopách sv. Martina. Z důvodu nepříznivého počasí se akce konala v areálu školy. Všichni účastníci byli rozděleni do týmů, ve kterých putovali školou za svitem lucerniček. Cesta byla označena fáborky, týmy provázela legenda o sv. Martinovi ve formě křížovky. Tajenku křížovky tvořilo heslo, které zajišťovalo týmům vstup do tajemného sklepa k pokladu. O poklad se všichni, stejně jako Martin, rozdělili.

 

Poznej svůj strom

Ve středu 9. 11. 2022 navštívilo III. oddělení ŠD Ekocentrum v Jablonci nad Nisou, kde byl pro ně připraven program „Poznej svůj strom“.

Děti si nejdříve zopakovaly nejběžnější stromy kolem nás a přidělovaly k nim správné plody i listy.

Poté se odebraly sestavit vlastní strom z papíru, který si odvezly s sebou do družiny.

Pracovaly s různými přírodními materiály a hlavně s velkým pracovním nasazením!

Akce se velmi zdařila a kromě poučení nabídla i spoustu zábavy při plnění daných úkolů.

Děti si to opravdu užily.

 

Strom Podzimníček

Začátek října (3. 10.) jsme odstartovali krátkou stopovanou, kterou pro naše prvňáčky připravili účastníci ŠD dolního oddělení (3. a 4. tř.). Cestou bylo připraveno 7 stanovišť, kde prvňáčci plnili úkoly. Za každý splněný úkol dostali jeden barevný papírový podzimní list, který si nalepili na strom Podzimníček. Na konci stopované nesměl samozřejmě chybět poklad ve formě sladké odměny – lesní plody.

 

Čarodějnice

Dne 27. 4. se konala společná akce všech tří oddělení ŠD – Čarodějnice. V jednotlivých odděleních jsme si připomněli tradice Filipojakubské noci (pálení čarodějnic, čarodějná kouzla a čáry, atributy čarodějnic, pověry), poté jsme se vydali na cestu k alšovické sokolovně. Žáky a žákyně v kostýmech čarodějů a čarodějnic doprovázela čarodějnice Filoména. 

V Alšovicích jsme si všichni opekli špekáčky s chlebem, užili si míčových her na hřišti i prolézaček. 

Tímto děkujeme paní učitelce Mgr. Renatě Pospíšilové za poskytnutí útočiště v areálu Sokola Alšovic. 

 

Masopust

V pondělí 28. 2. 2022 proběhl v tělocvičně školy karneval dolního oddělení a III. odd. ŠD. S přípravou a programem nám pomáhaly žákyně 9. třídy, za což jim velmi děkujeme. Vidět jsme mohli celou řadu princezen, čarodějnic, spidermanů a mnoho dalších krásných masek. Nechyběly samozřejmě soutěže, diskotéka, a bohatá tombola. Programem provázela kravička Milka a kocour Don Číčo! Zkrátka jsme si to pořádně užili! 

Horní oddělení ŠD si užilo masopustního reje také, ale o den později ve svém oddělení. Masopustní dovádění bylo zpestřeno drobným občerstvením. 

 

Soutěžní hry všestrannosti „Děti na startu“

Dne 9. 4. se konaly v areálu sokolovny v Železném Brodě SOUTĚŽNÍ HRY VŠESTRANNOSTI „DĚTI NA STARTU“. 

Soutěž byla určena pro 6členné smíšené týmy (3 dívky a 3 chlapce) ve dvou věkových kategoriích. Tým naší školy tvořili žáci a žákyně 2. ročníku (Julie Šťastná, Amálie Šedová, Selma Svobodová, Marie Nováková, Jakub Kozderka a Matyáš Jastrab), soutěžili v kategorii BOJOVNÍCI určené pro ročníky 2014 (7 let), 2013 (8 let), 2012 (9 let), 2012 (10 let). 

Soutěž obsahovala 10 disciplín: HOD MEDICINBALEM 1 kg, ČLUNKOVÝ BĚH 20 m, VĚJÍŘOVÝ BĚH, RAKETU + MÍČEK (slalom mezi kužely na vzdálenost 20m), PŘEKÁŽKOVOU DRÁHU, HOD BADMINTONOVÝM KOŠÍČKEM, CVIČENÍ S TYČÍ, SKOK Z MÍSTA, PET-VÍČKA A KOBEREČKY. 

Z jedenácti přihlášených týmů v kategorii Bojovníci získal náš tým 2. místo! Všem účastníkům gratuluji a chválím za jejich výkony, snahu a týmového ducha! 

 

Únor 2022

Lyžařský kurz ŠD 2022

____________________________

Prosinec 2022

Adventní čas je doba příprav a čekání na Vánoce. Každý den si žáci/žákyně otevírali adventní kalendář a radovali se, že jsou zase o něco blíže Štědrému dni. Na Vánoce jsme vyzdobili školu, rozsvítili stromečky i vánoční světýlka. Vyráběli jsme přáníčka, dárky pro kamarády i betlémy. Aby bylo těšení ještě větší, poslouchali jsme vánoční písničky a koledy a povídali si pohádky. Také jsme si četli o Vánocích v cizích zemích a o českých vánočních tradicích. Zpívali jsme koledy a také jsme si udělali černou hodinku. A dozvěděli jsme se jaké cukroví a vánoční dobroty umí naše babičky a maminky a jaké vánoční zvyky dodržujeme doma.

 

 

____________________________

 

Listopad 2022

Legenda praví, že Martin byl římský voják, který za jedné velmi chladné mrazivé noci spatřil nahého žebráka. Neváhal a mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny, z nichž jednu podal žebrákovi a druhou polovinu si nechal pro sebe.

To, jak důležité je umět se dělit se svou rodinou, kamarády a třeba i s neznámým člověkem, si s žáky/žákyněmi každoročně připomínáme při příležitosti svátku sv. Martina. Hledáme v sobě samých obdobnou laskavost a soucit.
18. 11. jsme se vydali po stopách sv. Martina. Otisky kopyt koně sv. Martina nás dovedly až k lucerničkám, které si děti samy vyrobily. Ve svitu luceren jsme našli poklad, o který jsme se poctivě, stejně jako Martin, rozdělili.

 

____________________________

 

Říjen 2022

Stejně jako v uplynulých letech, tak i letos, proběhla dne 18. 10. 2021 pro žáky/žákyně 1. a přípravné třídy družinová akce – Cesta k perníkové chaloupce. Hra proběhla v rámci adaptace nových žáků/žákyň do prostředí naší školy, probíhala formou stopované. Starší žáci/žákyně v ŠD vytvořili pro každého nováčka papírovou perníkovou chaloupku.
Poté připravili cestou několik stanovišť, kde si naši mladší žáci/žákyně ověřili svoji šikovnost a samostatnost v plnění jednoduchých úkolů.

Na konci cesty na všechny čekal poklad, který byl střežen čarodějnicí. Čarodějnice byla perfektně ukrytá v temném lese před zraky náhodných kolemjdoucích. Po splnění všech úkolů dostali účastníci část z pokladu v podobě perníčků z perníkové chaloupky.