Akce školní družiny

Lyžařský výcvikový kurz

FOTOGALERIE 1. a 3. třída

FOTOGALERIE 2. a 4. třída

Poznej svůj strom

Ve středu 9. 11. 2022 navštívilo III. oddělení ŠD Ekocentrum v Jablonci nad Nisou, kde byl pro ně připraven program „Poznej svůj strom“.

Děti si nejdříve zopakovaly nejběžnější stromy kolem nás a přidělovaly k nim správné plody i listy.

Poté se odebraly sestavit vlastní strom z papíru, který si odvezly s sebou do družiny.

Pracovaly s různými přírodními materiály a hlavně s velkým pracovním nasazením!

Akce se velmi zdařila a kromě poučení nabídla i spoustu zábavy při plnění daných úkolů.

Děti si to opravdu užily.

 

Strom Podzimníček

Začátek října (3. 10.) jsme odstartovali krátkou stopovanou, kterou pro naše prvňáčky připravili účastníci ŠD dolního oddělení (3. a 4. tř.). Cestou bylo připraveno 7 stanovišť, kde prvňáčci plnili úkoly. Za každý splněný úkol dostali jeden barevný papírový podzimní list, který si nalepili na strom Podzimníček. Na konci stopované nesměl samozřejmě chybět poklad ve formě sladké odměny – lesní plody.

 

Čarodějnice

Dne 27. 4. se konala společná akce všech tří oddělení ŠD – Čarodějnice. V jednotlivých odděleních jsme si připomněli tradice Filipojakubské noci (pálení čarodějnic, čarodějná kouzla a čáry, atributy čarodějnic, pověry), poté jsme se vydali na cestu k alšovické sokolovně. Žáky a žákyně v kostýmech čarodějů a čarodějnic doprovázela čarodějnice Filoména. 

V Alšovicích jsme si všichni opekli špekáčky s chlebem, užili si míčových her na hřišti i prolézaček. 

Tímto děkujeme paní učitelce Mgr. Renatě Pospíšilové za poskytnutí útočiště v areálu Sokola Alšovic. 

 

Masopust

V pondělí 28. 2. 2022 proběhl v tělocvičně školy karneval dolního oddělení a III. odd. ŠD. S přípravou a programem nám pomáhaly žákyně 9. třídy, za což jim velmi děkujeme. Vidět jsme mohli celou řadu princezen, čarodějnic, spidermanů a mnoho dalších krásných masek. Nechyběly samozřejmě soutěže, diskotéka, a bohatá tombola. Programem provázela kravička Milka a kocour Don Číčo! Zkrátka jsme si to pořádně užili! 

Horní oddělení ŠD si užilo masopustního reje také, ale o den později ve svém oddělení. Masopustní dovádění bylo zpestřeno drobným občerstvením. 

 

Soutěžní hry všestrannosti „Děti na startu“

Dne 9. 4. se konaly v areálu sokolovny v Železném Brodě SOUTĚŽNÍ HRY VŠESTRANNOSTI „DĚTI NA STARTU“. 

Soutěž byla určena pro 6členné smíšené týmy (3 dívky a 3 chlapce) ve dvou věkových kategoriích. Tým naší školy tvořili žáci a žákyně 2. ročníku (Julie Šťastná, Amálie Šedová, Selma Svobodová, Marie Nováková, Jakub Kozderka a Matyáš Jastrab), soutěžili v kategorii BOJOVNÍCI určené pro ročníky 2014 (7 let), 2013 (8 let), 2012 (9 let), 2012 (10 let). 

Soutěž obsahovala 10 disciplín: HOD MEDICINBALEM 1 kg, ČLUNKOVÝ BĚH 20 m, VĚJÍŘOVÝ BĚH, RAKETU + MÍČEK (slalom mezi kužely na vzdálenost 20m), PŘEKÁŽKOVOU DRÁHU, HOD BADMINTONOVÝM KOŠÍČKEM, CVIČENÍ S TYČÍ, SKOK Z MÍSTA, PET-VÍČKA A KOBEREČKY. 

Z jedenácti přihlášených týmů v kategorii Bojovníci získal náš tým 2. místo! Všem účastníkům gratuluji a chválím za jejich výkony, snahu a týmového ducha! 

 

Únor 2022

Lyžařský kurz ŠD 2022

____________________________

Prosinec 2022

Adventní čas je doba příprav a čekání na Vánoce. Každý den si žáci/žákyně otevírali adventní kalendář a radovali se, že jsou zase o něco blíže Štědrému dni. Na Vánoce jsme vyzdobili školu, rozsvítili stromečky i vánoční světýlka. Vyráběli jsme přáníčka, dárky pro kamarády i betlémy. Aby bylo těšení ještě větší, poslouchali jsme vánoční písničky a koledy a povídali si pohádky. Také jsme si četli o Vánocích v cizích zemích a o českých vánočních tradicích. Zpívali jsme koledy a také jsme si udělali černou hodinku. A dozvěděli jsme se jaké cukroví a vánoční dobroty umí naše babičky a maminky a jaké vánoční zvyky dodržujeme doma.

 

 

____________________________

 

Listopad 2022

Legenda praví, že Martin byl římský voják, který za jedné velmi chladné mrazivé noci spatřil nahého žebráka. Neváhal a mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny, z nichž jednu podal žebrákovi a druhou polovinu si nechal pro sebe.

To, jak důležité je umět se dělit se svou rodinou, kamarády a třeba i s neznámým člověkem, si s žáky/žákyněmi každoročně připomínáme při příležitosti svátku sv. Martina. Hledáme v sobě samých obdobnou laskavost a soucit.
18. 11. jsme se vydali po stopách sv. Martina. Otisky kopyt koně sv. Martina nás dovedly až k lucerničkám, které si děti samy vyrobily. Ve svitu luceren jsme našli poklad, o který jsme se poctivě, stejně jako Martin, rozdělili.

 

____________________________

 

Říjen 2022

Stejně jako v uplynulých letech, tak i letos, proběhla dne 18. 10. 2021 pro žáky/žákyně 1. a přípravné třídy družinová akce – Cesta k perníkové chaloupce. Hra proběhla v rámci adaptace nových žáků/žákyň do prostředí naší školy, probíhala formou stopované. Starší žáci/žákyně v ŠD vytvořili pro každého nováčka papírovou perníkovou chaloupku.
Poté připravili cestou několik stanovišť, kde si naši mladší žáci/žákyně ověřili svoji šikovnost a samostatnost v plnění jednoduchých úkolů.

Na konci cesty na všechny čekal poklad, který byl střežen čarodějnicí. Čarodějnice byla perfektně ukrytá v temném lese před zraky náhodných kolemjdoucích. Po splnění všech úkolů dostali účastníci část z pokladu v podobě perníčků z perníkové chaloupky.