Akce školní družiny

Čarodějnice

Dne 27. 4. se konala společná akce všech tří oddělení ŠD – Čarodějnice. V jednotlivých odděleních jsme si připomněli tradice Filipojakubské noci (pálení čarodějnic, čarodějná kouzla a čáry, atributy čarodějnic, pověry), poté jsme se vydali na cestu k alšovické sokolovně. Žáky a žákyně v kostýmech čarodějů a čarodějnic doprovázela čarodějnice Filoména. 

V Alšovicích jsme si všichni opekli špekáčky s chlebem, užili si míčových her na hřišti i prolézaček. 

Tímto děkujeme paní učitelce Mgr. Renatě Pospíšilové za poskytnutí útočiště v areálu Sokola Alšovic. 

 

Masopust

V pondělí 28. 2. 2022 proběhl v tělocvičně školy karneval dolního oddělení a III. odd. ŠD. S přípravou a programem nám pomáhaly žákyně 9. třídy, za což jim velmi děkujeme. Vidět jsme mohli celou řadu princezen, čarodějnic, spidermanů a mnoho dalších krásných masek. Nechyběly samozřejmě soutěže, diskotéka, a bohatá tombola. Programem provázela kravička Milka a kocour Don Číčo! Zkrátka jsme si to pořádně užili! 

Horní oddělení ŠD si užilo masopustního reje také, ale o den později ve svém oddělení. Masopustní dovádění bylo zpestřeno drobným občerstvením. 

 

Soutěžní hry všestrannosti „Děti na startu“

Dne 9. 4. se konaly v areálu sokolovny v Železném Brodě SOUTĚŽNÍ HRY VŠESTRANNOSTI „DĚTI NA STARTU“. 

Soutěž byla určena pro 6členné smíšené týmy (3 dívky a 3 chlapce) ve dvou věkových kategoriích. Tým naší školy tvořili žáci a žákyně 2. ročníku (Julie Šťastná, Amálie Šedová, Selma Svobodová, Marie Nováková, Jakub Kozderka a Matyáš Jastrab), soutěžili v kategorii BOJOVNÍCI určené pro ročníky 2014 (7 let), 2013 (8 let), 2012 (9 let), 2012 (10 let). 

Soutěž obsahovala 10 disciplín: HOD MEDICINBALEM 1 kg, ČLUNKOVÝ BĚH 20 m, VĚJÍŘOVÝ BĚH, RAKETU + MÍČEK (slalom mezi kužely na vzdálenost 20m), PŘEKÁŽKOVOU DRÁHU, HOD BADMINTONOVÝM KOŠÍČKEM, CVIČENÍ S TYČÍ, SKOK Z MÍSTA, PET-VÍČKA A KOBEREČKY. 

Z jedenácti přihlášených týmů v kategorii Bojovníci získal náš tým 2. místo! Všem účastníkům gratuluji a chválím za jejich výkony, snahu a týmového ducha! 

 

Únor 2022

Lyžařský kurz ŠD 2022

____________________________

Prosinec 2022

Adventní čas je doba příprav a čekání na Vánoce. Každý den si žáci/žákyně otevírali adventní kalendář a radovali se, že jsou zase o něco blíže Štědrému dni. Na Vánoce jsme vyzdobili školu, rozsvítili stromečky i vánoční světýlka. Vyráběli jsme přáníčka, dárky pro kamarády i betlémy. Aby bylo těšení ještě větší, poslouchali jsme vánoční písničky a koledy a povídali si pohádky. Také jsme si četli o Vánocích v cizích zemích a o českých vánočních tradicích. Zpívali jsme koledy a také jsme si udělali černou hodinku. A dozvěděli jsme se jaké cukroví a vánoční dobroty umí naše babičky a maminky a jaké vánoční zvyky dodržujeme doma.

 

 

____________________________

 

Listopad 2022

Legenda praví, že Martin byl římský voják, který za jedné velmi chladné mrazivé noci spatřil nahého žebráka. Neváhal a mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny, z nichž jednu podal žebrákovi a druhou polovinu si nechal pro sebe.

To, jak důležité je umět se dělit se svou rodinou, kamarády a třeba i s neznámým člověkem, si s žáky/žákyněmi každoročně připomínáme při příležitosti svátku sv. Martina. Hledáme v sobě samých obdobnou laskavost a soucit.
18. 11. jsme se vydali po stopách sv. Martina. Otisky kopyt koně sv. Martina nás dovedly až k lucerničkám, které si děti samy vyrobily. Ve svitu luceren jsme našli poklad, o který jsme se poctivě, stejně jako Martin, rozdělili.

 

____________________________

 

Říjen 2022

Stejně jako v uplynulých letech, tak i letos, proběhla dne 18. 10. 2021 pro žáky/žákyně 1. a přípravné třídy družinová akce – Cesta k perníkové chaloupce. Hra proběhla v rámci adaptace nových žáků/žákyň do prostředí naší školy, probíhala formou stopované. Starší žáci/žákyně v ŠD vytvořili pro každého nováčka papírovou perníkovou chaloupku.
Poté připravili cestou několik stanovišť, kde si naši mladší žáci/žákyně ověřili svoji šikovnost a samostatnost v plnění jednoduchých úkolů.

Na konci cesty na všechny čekal poklad, který byl střežen čarodějnicí. Čarodějnice byla perfektně ukrytá v temném lese před zraky náhodných kolemjdoucích. Po splnění všech úkolů dostali účastníci část z pokladu v podobě perníčků z perníkové chaloupky.