Lyžařský kurz ŠD 2022V tomto školním roce se nám opět po třech letech podařilo uskutečnit lyžařský kurz pro zájemce všech tří oddělení ŠD ve ski areálu Dráček v Alšovicích. Z důvodu velkého zájmu probíhal kurz ve dvou týdnech. V týdnu od 24. 1. – 28. 1. proběhl lyžařský kurz pro 2. a 3. ročník, v týdnu od 7. 2. – 11. 2. pro 1. ročník. Po rozjezdu byli žáci/žákyně rozděleni dle svých schopností a dovedností do dvou skupin. Během týdne se všichni naučili jezdit na vleku, sjet bezpečně sjezdovku a zdokonalili svou lyžařskou techniku. Účastníci kurzu si prožili jízdu na různém sněhovém povrchu (prašan, mokrý či zmrzlý sníh) při proměnlivém počasí. Na závěr kurzu proběhl závod ve slalomu a ve sjezdu. Ve vzduchu byla cítit radost a nadšení. Na dotaz: „Co ses naučil na kurzu nového?“ zaznívaly různé odpovědi. Nejčastější odpovědí byla jízda pozadu, slalom a vajíčka. Pro některé bylo úspěchem to, že zvládli samostatně vyjet vlekem na sjezdovku. Na rozloučenou obdrželi všichni účastníci kurzů diplom, drobný dáreček a zaslouženou sladkou odměnu. Velký potlesk patří všem účastníkům za práci, kterou na kopci vykonali! Velké díky patří provozovateli vleku Dráček za vstřícnost v této nelehké době a našim dobrosrdečným instruktorům Marku Matoušovi a pí Fabiánové za jejich trpělivost a energii.