Výtvarná soutěž Habsburkové — domovem i v Českých zemích pořádaná Národním památkovým ústavemBlahopřejeme naší žákyni Báře Mlejové, která svou malbou Františka Josefa I. na plátně získala v soutěži speciální cenu akademické malířky Lukrezie Škaloudové Puchmajerové.

Zajímavé výtvarné soutěže, která přibližuje rod Habsburků z historie až po současnost se zúčastnili B. Mlejová, T. Těhníková a V. Peteráč. Všem děkujeme za reprezentaci naší školy a zároveň Vás chceme pozvat do Severočeského muzea v Liberci, kde se na jejich práce můžete podívat. Výstava všech soutěžních prací (kategorie od 1. po 9. třídy, přes ZUŠ a střední školy) probíhá od 17. 6. do 31. 12. 2024. Na příští rok se plánuje podobná soutěž věnovaná jinému šlechtickému rodu, tak už se těšíme!


Soutěž „Mladý cestovatel“Dne 12. prosince 2023 se v budově Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově, v aule uskutečnil již 9. ročník soutěže „Mladý cestovatel“.  Celkem 9 týmů soutěžilo ve dvou disciplínách.

V prvním kole se divákům a porotcům v řízeném rozhovoru vyzpovídali soutěžící ze svých cestovatelských zálib a cestovních aktivit své základní školy. Druhé kolo pak obsahovalo test odborných cestovatelských vědomostí, dovedností a zajímavostí.

V letošním roce se soutěžilo v kategorii dvoučlenných družstev ze základních škol.

Na správný průběh soutěže dohlížela porota ve složení Mgr. Radim Štícha z příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch, Iva Brožová z organizace Sundisk s.r.o. Jablonec nad Nisou a vyučující disciplín zaměřených na cestovní ruch Mgr. René Bělohradský. Oba první zmínění členové poroty byli absolventy pořádající školy.

Zvítězily Zuzana Nagyová a Anna Štrynclová ze ZŠ Pěnčín, na druhém místě se umístili David Kopal a Petr Hušek ze ZŠ Turnov, 28. října, a na třetím místě Nikola Martoníková a Jan Bartoň ze ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská.

Hodnotné ceny do soutěže věnovaly firmy: Sundisk s.r.o. Jablonec nad Nisou, Turnovské památky a cestovní ruch, a Obchodní akademie, Hotelová škola a Odborná škola Turnov.

Soutěž se opravdu povedla, chvíle napětí střídala zábava a legrace. Náš velký dík patří paní učitelce Ing. Davidové, panu učiteli Mgr. Tůmovi, panu učiteli Ing. Matouškovi, paní učitelce Mgr. Seppové a studentu Jakubu Simeonu Poloprudskému, kteří celou soutěž organizovali. Dále pak organizačnímu týmu žáků 3. ročníku oboru cestovní ruch.


Matematicko-geografická soutěžVe středu 27.9.2023 proběhl 5.ročník matematicko-geografické soutěže tříčlenných družstev 9.tříd. Soutěží mezi sebou družstva čtyř okolních škol: ZŠ Pelechovská a ZŠ Školní ze Železného Brodu, ZŠ Zásada a ZŠ Pěnčín. Soutěž probíhá v lese, kde se žáci musí orientovat podle busoly a řešit složité matematické úlohy. Z celkem osmi družstev s doprovodem paní učitelky Lucie Židkové naše dva týmy z 9.třídy dopadly nejlépe. Družstvo dívek ve složení: Zuzana Nagyová, Amálie Špidlenová a Anna Štrynclová se umístilo s rekordním počtem bodů na 1.místě. Družstvo chlapců ve složení: Vojtěch Halama, Patrik Nikodým a Petr Pulíček se umístilo na krásném 3.místě. Žáci si ze soutěže odvezli nejen cenné odměny, ale i zkušenosti, které se jim budou hodit na přijímacích zkouškách na střední školy. Všem děkujeme za výbornou prezentaci školy a za krásné umístění.


Soutěž mladého zdravotníkaDne 3. 5. se 22 žáků/žákyň naší ZŠ účastnilo oblastního kola Soutěže mladého zdravotníka v areálu hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Soutěž byla vyhlášena ve dvou kategoriích (1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ) pro týmy o 5 členech. Týmy tvořili především účastníci zdravotnického kroužku, který v naší škole vede ředitelka Oblastního spolku ČČK Jablonec n. N., paní Ludmila Fidlerová. Pokračovat ve čtení


ArchimediádaVe čtvrtek 11. 5. 2023 se vybraní žáci sedmé třídy zúčastnili celorepublikové fyzikální soutěže „Archimediáda“. V tříčlenných týmech řešili různé zadané úlohy. Nutno podotknout, že letos bylo zadání podstatně těžší než v předchozích ročnících. Tým ve složení Těhníková, Kurfiřtová, Mlejová se s tím výborně popral a mezi soupeři z Železného Brodu a Malé Skály vyhrál. A v konečném klání všech škol z Jabloneckého okresu se umístily na krásném třetím místě. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme.


Matematická olympiáda 2022/2023Do školního kola matematické olympiády se dobrovolně zapojilo 6 žáků z 5. třídy. V zadání bylo 6 úloh, které žáci postupně odevzdávali ke kontrole po dobu 6 týdnů. Úspěšnými řešiteli školního kola byli žáci Lucie Mastníková, Matěj Fidler a Václav Halama. Tito žáci postoupili do okresního kola MO, které se konalo v Jablonci nad Nisou na Gymnáziu Dr. Antona Randy 25. ledna 2023. V zadání byly 3 úlohy, na které bylo vymezeno 90 minut. Výsledky tohoto kola byly známé již za dva dny. Úspěšnými řešiteli se z naší školy stali Matěj Fidler, který získal plný počet bodů a obsadil 1.-3. místo a Václav Halama, který se umístil na 12.-14. místě. Všem účastníkům patří poděkování a zároveň gratulace. Doufáme, že jim zájem vydrží i do dalších zajímavých soutěží a zároveň dodají odvahu a budou motivací pro další naše žáky.     


Mladý zdravotníkDne 4. 5. se konalo v areálu HZS v Jablonci nad Nisou oblastní kolo soutěže „Mladý zdravotník“. Naši školu reprezentovala skupina 5 žáků/žákyň II. st.: velitelka týmu Daniela Mastníková (9. tř.), Emma Dubská (9. tř.), Karolína Handlířová (8. tř.), Oliver Šenk (8. tř.) a Anna Štrynclová (7. třída).

V soutěži byly hodnoceny výkony a znalosti z oblastí první pomoci. Účastníci absolvovali celkem 10 stanovišť. 5 hodnocených stanovišť obsahovalo modelové situace týkající se poskytování první pomoci, na zbylých 5 (nehodnocených) si všichni zopakovali a prohloubili znalosti týkající se složek IZS.

I přes dvouleté období absence nácviku praxe i teorie první pomoci v rámci zdravotnického kroužku pod vedením paní Ludmily Fidlerové, obsadil náš tým FÍĎÁTKA (se vzpomínkou na Lídu) 1. místo. Zajistili si tak postup do regionálního kola, které se koná 27. května v Labe aréně ve Štětí.Bodujeme na okresním kole olympiády v anglickém jazyceDne 9.3.2022 se v jabloneckém DDM Vikýř uskutečnilo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Po úspěšném absolvování kola školního zde reprezentovali naši školu žáci Vladimír Pop (7.třída), Kateřina Kryčfalušij (7. třída) a Linda Šašková (9. třída) ve dvou odlišných kategoriích. Jmenovitě Vladimíru Popovi gratulujeme k 1. místu, které vybojoval z celkového počtu 30 účastníků. Všem našim reprezentantům ještě jednou děkujeme za účast a přejeme mnoho štěstí při dalších soutěžích v příštím roce.

 


Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie 6. a 7. tříd8. března 2021 proběhla olympiáda 6. a 7. tříd v anglickém jazyce. Vše proběhlo online pomocí MS Teams, na což jsou již žáci dnes zvyklí. Vítězem školního kola byl v kategorii mladších žáků 2. stupně ZŠ Jan Mizera ze 7. třídy. Honza tak reprezentoval naši školu a utkal se v „jazykovém klání“ se svými vrstevníky z okresu Jablonec nad Nisou, kde nakonec skončil na krásném 4. místě.
Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k hodnotnému umístění.