Mladý zdravotníkDne 4. 5. se konalo v areálu HZS v Jablonci nad Nisou oblastní kolo soutěže „Mladý zdravotník“. Naši školu reprezentovala skupina 5 žáků/žákyň II. st.: velitelka týmu Daniela Mastníková (9. tř.), Emma Dubská (9. tř.), Karolína Handlířová (8. tř.), Oliver Šenk (8. tř.) a Anna Štrynclová (7. třída).

V soutěži byly hodnoceny výkony a znalosti z oblastí první pomoci. Účastníci absolvovali celkem 10 stanovišť. 5 hodnocených stanovišť obsahovalo modelové situace týkající se poskytování první pomoci, na zbylých 5 (nehodnocených) si všichni zopakovali a prohloubili znalosti týkající se složek IZS.

I přes dvouleté období absence nácviku praxe i teorie první pomoci v rámci zdravotnického kroužku pod vedením paní Ludmily Fidlerové, obsadil náš tým FÍĎÁTKA (se vzpomínkou na Lídu) 1. místo. Zajistili si tak postup do regionálního kola, které se koná 27. května v Labe aréně ve Štětí.