O škole

Dochované písemnosti o škole jsou neúplné. První zmínka je z roku 1923.

Tehdy byla 19. srpna otevřena nová budova české státní obecné školy v Pěnčově. V roce 1935 byla založena měšťanská škola, jejímž prvním správcem se stal Karel Dubský. Do školy v té době docházelo 160 dětí z okolí.

V současné době je Základní škola Pěnčín příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Pěnčín. Škola poskytuje základní vzdělání žákům 1. – 9. třídy. Do školy docházejí děti z Pěnčína a přilehlého okolí: Alšovic, Bratříkova, Hutě, Jistebska, Černé Studnice, Krásné. Školu navštěvují také děti z jiných spádových obvodů: Maršovic, Vrkoslavic, Skuhrova, Huntířova, Bzí, Těpeř.

Vzdělávací program, podle kterého se v naší základní škole vyučovalo (dobíhal program) do roku 2010/2011, byl program „Základní škola“ č.j. 16847 / 96 – 2. Od  školního roku 2007/2008 se  vyučuje podle vlastního ŠVP: „Škola pro život“ č.j. 154/2007-1.

Dnešní podobu získala škola v devadesátých letech minulého století, kdy ke staré budově byla přistavena nová část. Tím se výuka z různých budov soustředila do jednoho místa. Kromě kmenových tříd je součástí školní budovy i řada odborných učeben (informatiky, chemie a fyziky, ateliéru, kovo-dřevo dílny), tělocvičny. Školní družina je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, prostory pro její činnost se nacházejí v podkroví školy. V rámci volnočasových aktivit je možné žáky přihlásit do zájmových kroužků. Profilací školy je rozšířená výuka informatiky.

Žáci se každoročně zapojují do řady soutěží, v nichž dosahují výborných umístění v okrskových, okresních i krajských kolech. Své vědomosti a dovednosti děti zúročují při přijímacích řízeních na střední školy.

Moderně vybavená škola poskytuje všem žákům prostor pro jejich zdravý vývoj ve všech oblastech.

Ročenky 2009-2017