Matematická olympiáda 2022/2023Do školního kola matematické olympiády se dobrovolně zapojilo 6 žáků z 5. třídy. V zadání bylo 6 úloh, které žáci postupně odevzdávali ke kontrole po dobu 6 týdnů. Úspěšnými řešiteli školního kola byli žáci Lucie Mastníková, Matěj Fidler a Václav Halama. Tito žáci postoupili do okresního kola MO, které se konalo v Jablonci nad Nisou na Gymnáziu Dr. Antona Randy 25. ledna 2023. V zadání byly 3 úlohy, na které bylo vymezeno 90 minut. Výsledky tohoto kola byly známé již za dva dny. Úspěšnými řešiteli se z naší školy stali Matěj Fidler, který získal plný počet bodů a obsadil 1.-3. místo a Václav Halama, který se umístil na 12.-14. místě. Všem účastníkům patří poděkování a zároveň gratulace. Doufáme, že jim zájem vydrží i do dalších zajímavých soutěží a zároveň dodají odvahu a budou motivací pro další naše žáky.