Výtvarná soutěž Habsburkové — domovem i v Českých zemích pořádaná Národním památkovým ústavemBlahopřejeme naší žákyni Báře Mlejové, která svou malbou Františka Josefa I. na plátně získala v soutěži speciální cenu akademické malířky Lukrezie Škaloudové Puchmajerové.

Zajímavé výtvarné soutěže, která přibližuje rod Habsburků z historie až po současnost se zúčastnili B. Mlejová, T. Těhníková a V. Peteráč. Všem děkujeme za reprezentaci naší školy a zároveň Vás chceme pozvat do Severočeského muzea v Liberci, kde se na jejich práce můžete podívat. Výstava všech soutěžních prací (kategorie od 1. po 9. třídy, přes ZUŠ a střední školy) probíhá od 17. 6. do 31. 12. 2024. Na příští rok se plánuje podobná soutěž věnovaná jinému šlechtickému rodu, tak už se těšíme!