Proškoly.cz

Vážení  rodiče, vaše  děti  mohou využívat zdarma i doma cvičení na portále Proškoly.cz pro domácí procvičování a každodenní přípravu do školy:

  • Český jazyk – pravopisná cvičení
  • Cizí jazyky – procvičování slovní zásoby z angličtiny a němčiny
  • Dopravní výchova