4. týden mimořádné výuky – VelikonoceÚřední hodiny v týdnu 6. – 10. dubna budou od pondělí do středy, od 8:00 do 14:00.

TABULKA PŘEHLEDU VÝUKY NA 4. TÝDEN – 1. STUPEŇ  (zadání je připraveno pro dny pondělí – čtvrtek)

TABULKA PŘEHLEDU VÝUKY NA 4. TÝDEN – 2. STUPEŇ (zadání je připraveno pro dny pondělí – čtvrtek)

 

Velikonoce – dobrovolná aktivita pro žáky a rodiče:

Protože se blíží nejkrásnější svátky jara Velikonoce, vyhlašujeme pro 1. až 5. třídu aktivitu, která určitě pozvedne vaši mysl v dnešní nelehké době. ,, Velikonoce trochu jinak‘‘ to je název této aktivity. Velikonoce mají mnoho krásných zvyků a obyčejů. I když je letos budeme trávit pouze s naší rodinou. Asi nám hodně budou chybět koledníci, ale nedá se nic dělat. Aby vám bylo se svými blízkými hezky, možná se chystáte vytvořit nějakou velikonoční výzdobu nebo ozdobu. Pokud ano, vyfoťte ji a pošlete do 8. dubna na email vojtechova@zspencin.cz. Fotografie budou zveřejněny ve fotogalerii naší školy. K fotce doplňte třídu a autora. Zároveň Vám všem přejeme krásné a klidné Velikonoce.

Na 2. stupni mají žáci možnost zúčastnit se dobrovolně v rámci dobrovolného zadání z výtvarné výchovy na TEAMS.