6. třída učí prvňákyBylo to fajn vyučování. 

V pátek 22. 2. před jarními prázdninami první dvě vyučovací hodiny strávili prvňáčci se svými spolužáky ze 6. třídy, kteří si pro ně připravili úkol z českého jazyka, matematiky a prvouky. Pracovali ve dvou třídách, ve dvou blocích a každý šesťák si vylosoval jednoho prvňáčka, kterému potom pomáhal, vysvětloval nebo upozorňoval na chybičky. Vyplňovali společně tajenku, hádali slova, povolání, tvořili otázky, které jim pomohly rozluštit pohádkovou bytost, pomocí dřevěných překlápěcích kostek si povídali o ročních obdobích, ovoci, zelenině, barvách atd. Šesťáci se opravdu snažili se maximálně prvňáčkům věnovat, ti zase pracovali s velkým úsilím. Vyučující byli tichými pozorovateli, popřípadě pomohli, pokud bylo třeba. Moc jsme si to všichni užili, bylo to fajn.