BakalářVážení rodiče, k začátku školního roku přecházíme plně na elektronickou komunikaci prostřednictvím systému Bakalář. Prosíme Vás, zkontrolujte si funkčnost přístupu a v případě potíží se obraťte na třídního vyučujícího. 

Základní informace pro přihlášení:

Přihlášení rodičů

 1. přihlašovací údaje předala škola

Změna hesla!

Žádáme všechny uživatele, aby si po prvním přihlášení změnili heslo. (NÁSTROJE – ZMĚNA HESLA) 

 

Systém Bakalář

 1. Klasifikace – průběžná klasifikace = známky z předmětů (váha známek 1 až 5, nejvyšší váha je 5, což může být např. písemná práce)
 2. Výuka – rozvrh a suplování = rozvrh Vašeho dítěte, změny v rozvrhu
 3. Komens – komunikace se školou (nejčastěji učitelé)
 • obecná zpráva (např. žádost o schůzku, informace pro učitele)
 • omluvenka = omlouvání absence (např. nemoc, lékař)

 

Více sourozenců = propojení účtů (verze na PC v prohlížeči)

 • NÁSTROJE > PROPOJENÍ ÚČTŮ > vložit přihlašovací údaje druhého dítěte
 • propojit účty
 • aktivní ikona v záhlaví obrazovky umožní přepínání mezi účty

 

Mobilní aplikace

 • vložit adresu: bakalari.zspencin.cz
 • vložit přihlašovací údaje
 • v případě více dětí ve škole se přihlaste a odhlaste jedním dítětem, následně druhým > následně by se v aplikaci mělo v záhlaví objevit ÚČTY > PŘIDAT NOVÝ PROFIL > vložíte opětovně všechny údaje (včetně adresy) za každé dítě zvlášť > při úspěšném zadání můžete po spuštění aplikace přepínat mezi účty (sourozenci), pro opuštění účtu je nutné stisknout ODHLÁSIT

V případě dotazů se neváhejte obrátit na školu. Jsme Vám k dispozici a děkujeme za spolupráci.