Časový harmonogram zahájení školního roku 2020/2021Vážení rodiče, zveřejňujeme rámcový časový harmonogram zahájení školního roku 2020/2021. Na Bakaláře (pro 1. třídu emailem) Vám zasíláme 2 přihlášky: na školní dopolední program 31. srpna 2020 (dobrovolné), přihláška na oběd na 1. září. Pokud nemůžete vyplnit přihlášku elektronicky, zvolte prosím telefonické řešení. V případě potřeby jsme Vám ve škole k dispozici.

24. srpna (pondělí) zveřejníme rozvrhy jednotlivých tříd. Na individuální vyžádání Vám poskytne rozvrh paní zástupkyně již dříve.

31. srpna (pondělí) nabízíme dopolední program pro všechny žáky školy (vyjma první třídy). Tato aktivita je dobrovolná a není součástí povinné školní docházky.

Přihláška na dopolední program 31. srpna Vám byla odeslána na Bakaláře.

2. – 5. třída: od 7:30 do 12:00 proběhne hravé dopoledne pro první stupeň. Vyzvednutí žáků zajišťují rodiče. Oběd v ŠJ není zajištěn.

6. – 9. třída: od 7:30 do 12:00 proběhne sportovní dopoledne pro druhý stupeň. Oběd v ŠJ není zajištěn. Starší žáci odcházejí samostatně domů.

1. září (úterý) proběhne zahájení povinné školní docházky.

1. třída: sraz pro prvňáčky je v 8:00 před školou. Po skončení programu mohou žáci využít ŠD do 16:00.

2. – 3. třída: začátek v 7:30. Celkem 3 vyučovací (třídnické) hodiny. Konec v 10:15. Odchod na oběd – pro tento den je nutné vyplnit elektronickou přihlášku. Možnost ŠD do 16:00 (2. třída) nebo volnočasového kroužku (3. třída) do 15:00 hod.

4. – 5. třída: začátek v 7:30. Celkem 4 vyučovací (třídnické) hodiny. Konec v 11:10. Odchod na oběd – pro tento den je nutné vyplnit elektronickou přihlášku. Možnost volnočasového kroužku do 15:00 hod. (4. třída).

 6. – 9. třída: začátek v 7:30. Celkem 5 vyučovacích hodin. Konec v 12:05. Odchod na oběd – pro tento den je nutné vyplnit elektronickou přihlášku. Odchod žáků domů.

Obědy:

Přihláška na oběd na první školní den 1. září Vám byla odeslána na Bakaláře.

Přihlášení na obědy od 2. září provádí rodiče nebo žáci samostatně přímo v ŠJ.

2. září (středa) a následovně

1. – 9. třída dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování. ŠD do 16:00, volnočasový kroužek do 15:00.

7. září (pondělí)

Zahájení činnosti všech kroužků a mimoškolních aktivit.

Zahájení činnosti tzv. šablon – kluby a doučování pro žáky zdarma.

9. září (středa)

Den otevřených dveří od 14:00 – 18:00. Prezentace nové přístavby školy. Otevírání nové školní knihovny. Zrušeno na základě doporučení ministerstva školství.

Třídní schůzky. Organizace třídních schůzek bude upřesněna s ohledem na vývoj opatření COVID-19.

16. září (středa)

Schůzka SRPDŠ od 16:30.