Soutěž s Eurocentrem Liberec


Nabízíme jednoduchou aktivitu pro žáky ZŠ, a to kvíz „Zajímavosti Evropy“. Za jeho vyplnění mohou žáci vyhrát hodnotné deskové stolní hry. Kvíz je zaměřen na nejrůznější zajímavosti a kuriozity ve vybraných evropských zemích. Ke každé otázce mají vždy 3 nápovědy a vybírají ze 3 možností.  

Stačí zodpovědět 10 otázek na stránkách Eurocentra Liberec na tomto odkaze. Ke kvízu existuje i facebooková událost, kde budeme pravidelně zveřejňovat nejrůznější zajímavosti z evropských států, které žákům mohou pomoci při odpovídání na otázky. Soutěž trvá do konce května a je pořádána k příležitosti oslav Dne Evropy 9. května. Nejlepší tři vylosovaní soutěžící s nejvíce správnými odpověďmi vyhrají hodnotné deskové stolní hry.   4. týden mimořádné výuky – Velikonoce


Úřední hodiny v týdnu 6. – 10. dubna budou od pondělí do středy, od 8:00 do 14:00.

TABULKA PŘEHLEDU VÝUKY NA 4. TÝDEN – 1. STUPEŇ  (zadání je připraveno pro dny pondělí – čtvrtek)

TABULKA PŘEHLEDU VÝUKY NA 4. TÝDEN – 2. STUPEŇ (zadání je připraveno pro dny pondělí – čtvrtek)

 

Velikonoce – dobrovolná aktivita pro žáky a rodiče:

Protože se blíží nejkrásnější svátky jara Velikonoce, vyhlašujeme pro 1. až 5. třídu aktivitu, která určitě pozvedne vaši mysl v dnešní nelehké době. ,, Velikonoce trochu jinak‘‘ to je název této aktivity. Velikonoce mají mnoho krásných zvyků a obyčejů. I když je letos budeme trávit pouze s naší rodinou. Asi nám hodně budou chybět koledníci, ale nedá se nic dělat. Aby vám bylo se svými blízkými hezky, možná se chystáte vytvořit nějakou velikonoční výzdobu nebo ozdobu. Pokud ano, vyfoťte ji a pošlete do 8. dubna na email vojtechova@zspencin.cz. Fotografie budou zveřejněny ve fotogalerii naší školy. K fotce doplňte třídu a autora. Zároveň Vám všem přejeme krásné a klidné Velikonoce.

Na 2. stupni mají žáci možnost zúčastnit se dobrovolně v rámci dobrovolného zadání z výtvarné výchovy na TEAMS.


Office 365 zpřístupňujeme i žákům 4. a 5. třídy


Vážení rodiče,

zpřístupňujeme Vám (a žákům) možnost využívat pro komunikaci s učitelem Office 365. V aplikaci TEAMS je možná konverzace s učitelem (i mezi žáky), videohovory, posílání soborů (např. fotky) a mnoho dalšího. Aplikaci lze využívat i v mobilním telefonu (následně může být sdílení např. fotografií jednoduché).

Na druhém stupni se systém osvědčil, nyní nabízíme možnost i 4. a 5. třídě. Video – jak se přihlásit do TEAMS na mobilním telefonu. Video – jak se přihlásit do TEAMS na počítači. (Poznámka.: Zadávání úkolů není v tomto videu popsáno přesně, zadávání úkolů se bude řídit instrukcemi třídního vyučujícího.)

Přihlášení probíhá přes internetový prohlížeč na adrese office.com > přihlásit se. Přihlašovací jméno je vždy: jmeno.prijmeni@zspencin.cz, heslo obdržíte ve 4. třídě zprávou na Bakaláře, v 5. třídě by měli žáci znát heslo z hodin informatiky, protože se již přihlašovali. V případě, že budou žáci 5. třídy potřebovat vygenerovat nové heslo, kontaktujte prosím paní učitelku Drobíkovou  na emailu drobikova@zspencin.cz nebo zprávou přes Bakaláře. Po přihlášení si můžete zdarma stáhnout aplikaci do počítače pomocí ikony vlevo dole „stáhnout desktopovou aplikaci“.

Na pomoc s jakýmikoliv problémy Vám bude k dispozici Bc. Miluše Vojtěchová, Dis. na telefonním čísle 608248122. Paní Vojtěchová Vám pomůže s přihlášením, poradí, jak začít konverzaci s učitelem atd.


Přehled výuky


Vážení rodiče,

zveřejňujeme tabulku přehledu dálkové výuky pro tento týden. V tabulce tvoří každá třída jednu záložku (přepínání dole). TABULKA PŘEHLEDU VÝUKY ZA CELOU ŠKOLU

Tabulku budeme aktualizovat každý týden. Nové učivo a úkoly zveřejníme vždy v pondělí a budeme zachovávat cyklus 1 týdne. Některé elektronické systémy a služby mohou být vlivem skokového nárůstu počtu uživatelů přetíženy (toto je problém v celé ČR). Obsah i formu dálkové výuky budeme postupně aktualizovat.

Dále žákům zprostředkováváme nabídku Bc. Jana Tichého na dva webináře „technický kroužek pro všechny“ a „jak se učit doma“

 


Škola bude vystavovat žádosti o ošetřovné


Vážení rodiče,

od pondělí 16. 3. 2020 budeme vystavovat rodičům, kteří zůstávají s dětmi do 10 let doma, žádost o ošetřovné. Pokud budete žádat o vystavení (potvrzení) žádosti, napište email na skola@zspencin.cz, do předmětu emailu uveďte prosím OČR + příjmení a jméno žáka, dále do emailu napište ještě jednou celé jméno žáka, třídu, telefonní kontakt na Vás. My Vám žádost vystavíme, potvrdíme a zašleme Vám ji emailem zpět.

Dle informací od ČSSZ: Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“ , který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.  Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.  Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.  Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let. Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije  ve společné domácnosti.

U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena  k nemocenskému pojištění. 

 

V případě potřeby neváhejte dálkovým způsobem kontaktovat školu.