Dopravní výchova ve školeMDV – pod těmito písmeny se skrývá Markéty dopravní výchova – projekt, který je od loňského roku realizován v Libereckém kraji a do něhož se naše škola zapojila jako jedna z prvních.

Koncem října proběhlo ve třídách vstupní testování znalostí pravidel silničního provozu. Během školního roku si žáci vytvoří portfolio z pracovních listů, které v rámci jednotlivých předmětů upevňují osvojování znalostí účastníků silničního provozu. Na konci školního roku při výstupním testování se ověří, jak se toto podařilo.

Výsledky z loňského roku ukazují, že zapojení do tohoto projektu má smysl.

Více najdete na www.dopravnivychova.cz

Jarmila Hasenkopfová