Informace pro rodiče – systém BakalářInformace pro rodiče, kteří nebyli na informační schůzce (návod na přihlášení).

Elektronická žákovská knížka bude od druhého pololetí školního roku 2019/2020 ve zkušebním provozu = učitelé i rodiče budou psát všechna důležitá sdělení paralelně (jak do papírové ŽK, tak do Bakaláře). Toto opatření je dočasné z důvodu zaběhnutí provozu systému u rodičů i ve škole.

Děkujeme

Přihlášení rodičů

 1. přihlašovací údaje předala škola
 2. přihlašovací údaje si vygeneruji sám/sama (zspencin.cz – elektronická žákovská knížka > zapomenuté heslo > vložit email, který jste nahlásili škole na začátku školního roku > na tento email Vám přijdou přihlašovací údaje)

Přihlášení žáků

 1. pro 5. až 9. třídu vyřizuje první přihlášení škola
 2. pro 1. až 4. třídu je přihlašovací jméno: jmeno.prijmeni, heslo Vám předá na vyžádání třídní vyučující

 

Změna hesla!

Žádáme všechny uživatele, aby si po prvním přihlášení změnili heslo. (NÁSTROJE – ZMĚNA HESLA) 

Změnu hesla prosím proveďte i u Vašich dětí z 1. až 4. třídy. V těchto třídách škola přihlášení a změnu hesla nezajišťuje.

 

Systém Bakalář

 1. Klasifikace – průběžná klasifikace = známky z předmětů (váha známek 1 až 5, nejvyšší váha je 5, což může být např. písemná práce)
 2. Výuka – rozvrh a suplování = rozvrh Vašeho dítěte, změny v rozvrhu
 3. Komens – komunikace se školou (nejčastěji učitelé)
 • obecná zpráva (např. žádost o schůzku, informace pro učitele)
 • omluvenka = omlouvání absence (např. nemoc, lékař)

 

Více sourozenců = propojení účtů (verze na PC v prohlížeči)

 • NASTAVENÍ > PROPOJENÍ ÚČTŮ > vložit přihlašovací údaje druhého dítěte
 • propojit účty
 • aktivní ikona v záhlaví obrazovky umožní přepínání mezi účty

 

Mobilní aplikace

 • vložit adresu: bakalari.zspencin.cz
 • vložit přihlašovací údaje
 • v případě, že se Vám nejde přihlásit, ověřte, jestli se přihlásíte na PC (pokud ano, je pravděpodobné, že systém ještě není plně synchronizovaný a Vaše přihlášení proběhne úspěšně o něco později)
 • v případě více dětí ve škole se přihlaste a odhlaste jedním dítětem, následně druhým > následně by se v aplikaci mělo v záhlaví objevit ÚČTY > PŘIDAT NOVÝ PROFIL > vložíte opětovně všechny údaje (včetně adresy) za každé dítě zvlášť > při úspěšném zadání můžete po spuštění aplikace přepínat mezi účty (sourozenci), pro opuštění účtu je nutné stisknout ODHLÁSIT

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na školu. Jsme Vám k dispozici a děkujeme za spolupráci.