Krajské kolo odborné soutěže „T-PROFI“ – Talenty pro firmy


Soutěž pořádá Krajská hospodářská komora Liberec s cílem podpořit polytechnickou výuky, prověřit šikovnost účastníků, prověřit „konstruktérské“ dovednosti žáků a studentů, vyzkoušet si realizaci díla v týmu a zdůraznit význam kvality odborné přípravy a prověřit spolupráci zaměstnavatelů se středními i základními školami. 

Krajská soutěž se uskutečnila 14.2.2019 ve SPŠT Jablonec nad Nisou a naši žáci byli u toho.

Princip soutěže:

  • Soutěžily smíšené 8 členné týmy: 3 žáci ZŠ (5. třída) + 3 studenti SŠ (2. ročník) + 1 zástupce firmy + 1 pedagogický pracovník
  • V daném časovém limitu týmy postavily a zprovoznily dle zadání nové funkční zařízení na bázi polytechnické stavebnice MERKUR. Letos sestavovaly lanovku.
  • Všechny absolvované disciplíny byly vyhodnoceny porotou hodnotitelů na základě předem přesně popsaných hodnotících kritérií. Družstvo složené z našich páťáků a studentů střední školy z České Lípy se umístilo na krásném 4. místě. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

A jak to viděl Tomáš Macháček?

Tři žáci páté třídy jeli na soutěž ve stavění z merkuru. Jel jsem já, Kuba Vojtěch a Kuba Novotný. Po zahájení nám vedoucí vysvětlili postup. Pak nás rozdělili do družstev a začali jsme montovat. Když byl výtvor hotov, šli jsme na oběd. Po něm bylo vyhlášení výsledků. Umístili jsme se na 4. místě. Moc se nám to líbilo.