Online zápis do 1. třídy je spuštěn


Návod

  1. Klikněte na banner ONLINE ZÁPIS DO ŠKOLY.
  2. Vyplňte základní údaje. Věnujte pozornost správně zadanému emailu. Uveďte, za budete žádat o odklad povinné školní docházky.
  3. Stáhněte si do počítače žádost o přijetí (popř. o odklad) v PDF. Po odeslání elektronického formuláře je možné dokumenty stáhnout do počítače. Stáhnutí žádosti je stejně tak možné prostřednictvím odkazu, který Vám přijde v potvrzovacím emailu, kde jsou zároveň instrukce, jak žádost podepsat a odeslat do školy. V případě, že po čase neobdržíte potvrzovací email, zkontrolujte si složku spam/nevyžádaná pošta. V potvrzovacím emailu zároveň obdržíte registrační číslo.
  4. Do stáhnuté přihlášky v PDF doplňte další údaje a postupujte dle instrukcí v potvrzovacím emailu. Žádost podepište a doručte do školy jedním z uvedených způsobů. V případě, že žádost podává pouze jeden zákonný zástupce, je dostačující podpis pouze 1 rodiče. V případě, že žádáte o odklad, pošlete do školy zároveň doporučení školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.
  5. V termínu do konce dubna 2021 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů, kde naleznete své dítě pod registračním číslem, které Vám bylo přiděleno. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky obdržíte poštou.
  6. V případě jakýchkoli problému neváhejte kontaktovat vedení školy: 488 588 739 (ředitelna), ferstlova@zspencin.cz (zástupkyně), zichacek@zspencin.cz (ředitel).