1. polytechnická soutěž na ZŠ PěnčínV pátek 24. března 2023 proběhla 1. polytechnická soutěž na naší škole. Myšlenka této soutěže již byla nějakou dobu na světě, bohužel nás zdržela pandemie covid-19, a tak jsme se k realizaci dostali až v tomto školním roce. Jsme rádi, že jsme mohli prostory nové přístavby školy a jejího vybavení využít kromě výuky také pro organizaci soutěže pro podporu polytechnického vzdělávání.

Naše pozvání na soutěž přijaly sousední školy ZŠ Školní a ZŠ Pelechovská ze Železného Brodu. Každá ze škol sestavila 6 členný tým, kde byli žáci z 8. a 9. třídy. Všechny týmy musely projít celkem třemi stanovišti, kde bylo nutné splnit zadání max. v čase 90 minut.

Na prvním stanovišti měli žáci dle návodu sestavit ze stavebnice INFENTO požadovaný konstrukční výrobek. Pro splnění tohoto úkolu bylo nutné provádět jednotlivé kroky ve správném pořadí přesně podle poskytnutého návodu.

Na druhém stanovišti na žáky čekala řemeslná úloha zaměřená na zručnost, pečlivost a přesnost. Žáci měli na dřevěnou podstavu vytvořit obraz pomocí většího množství menších vrutů a bavlněných nití.

Poslední úlohou bylo správné naprogramování robota VEX IQ tak, aby splnil zadání a projel po požadované dráze.

Splnění všech zadání vyžadovalo spolupráci v týmu, zručnost a vytrvalost. Žáci museli najít správný postup a vyřešit případné potíže na cestě k cíli.

Hodnocení probíhalo na každém stanovišti zvlášť a celkové výsledky byly velmi těsné. Na prvním místě se umístil domácí tým ZŠ Pěnčín, následně ZŠ Pelechovská, nakonec ZŠ Školní.

Důležitější než konečné pořadí však byly nové zkušenosti, které žáci během soutěže získali. Děkujeme všem žákům za účast a budeme se těšit na druhý ročník soutěže v roce 2024!