Přihláška do ŠD a VK (volnočasového kroužku)Vážení rodiče, přihlášku do ŠD a VK je možné vyzvednout v pondělí 31/8 ve škole. Během dopoledne bude zároveň možné osobně domluvit organizační detaily s vychovatelkami (Bc. Miluše Vojtěchová, Dis. ŠD pro I. třídu, Hana Plíhalová  ŠD pro II. třídu, Alena Mařasová za volnočasový kroužek pro III. a IV. třídu). V případě potřeby se obracejte na vedoucí vychovatelku Bc. Miluši Vojtěchovou, Dis. 

Přihlášku je možné stáhnout i elektronicky – ZDE. Vyplněné a podepsané přihlášky prosím odevzdávejte podepsané zpět ve škole v pondělí 31. 8. 2020 nebo v úterý 1. září.