Projekt Šablony IIŠkola realizuje od 1. 9. 2019 projekt výzvy OP VVV „Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012998. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: společné vzdělávání žáků, aktivity rozvíjející ICT. Projekt je spolufinancován fondy EU.

Škola v rámci projektu realizuje doučování žáků, kluby zaměřené na rozvoj gramotností, výuku pomocí ICT.

Plakát ke stažení ZDE