Projektový den – NP a CHKO ČRPo roční pauze navštívil naši školu spolek Prales dětem. Máme za sebou už několik společných akcí – například na téma pralesy a jejich kácení nebo znečištění oceánů plasty. Tentokrát jsme se zaměřili na české národní parky a CHKO. V první části čekala na žáky slepá mapa a poznávačka, kde si mohli ověřit, jak dobře znají naše chráněná území. Ve druhé části měli za úkol najít takové území, které dosud není chráněno, ale určitě by si to zasloužilo, a vyhlásit ho jako nové CHKO nebo NP. K tomu bylo potřeba vytyčení hranic, tvorba pravidel nebo nový znak oblasti. Nakonec následovala přednáška pana Coubala z již zmíněného spolku, který žákům pohovořil o našich národních parcích, o chování v nich, práci strážců parku. Naše republika se může pyšnit opravdu nádhernou přírodou a je velice důležité ji chránit, aby se zachovala i dalším generacím.