Vysvědčení 28. ledna 2021Vážení rodiče,

výsledné hodnocení za 1. pololetí je Vám zpřístupněno v sytému Bakalář (klasifikace – pololetní klasifikace). Doplňujcí slovní hodnocení Vám bylo v minulých dnech odesláno od třídních vyučujících.

Děkujeme Vám za podporu žáků během distanční výuky.