Žádosti a prohlášení 1. Žádost o uvolnění na 1 a více dní 
 2. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
 3. Žádost o odklad povinné školní docházky 
 4. Žádost o přestup žáka 
 5. Žádost o odhlášení žáka 
 6. Žádost o individuální vzdělávací plán 
 7. Žádost o uvolnění z vyučování předmětu Tělesná výchova 
 8. Žádost o pokračování žáka v základním vzdělávání 
 9. Žádost o použití slovního hodnocení 
 10. Prohlášení zákonných zástupců dítěte 
 11. Vysvětlení rodičům k žádostem
 12. Souhlas rodičů

NOVÉ ŽÁDOSTI od školního roku 2018/2019

1. žádost o uvolnění na 3 a více dní

2. žádost o uvolnění z vyučování na kratší období

3. žádost o přijetí žáka

4. žádost o přestup žáka

5. žádost o odhlášení žáka

6. žádost o individuální plán žáka.

7.žádost o uvolnění z hodin Tv

8. žádost o pokračování žáka v zákl. vzdělávání

9. žádost o použití slovního hodnocení žáka

10. žádost o odklad školní docházky