Pálení čarodějnic v ŠDDne 24.4.2019 jsme se s dětmi ve školní družině rozloučili v 16.00 hodin, abychom se opět v 18.00 hodin sešli ve škole. Čekalo nás pálení čarodějnic (které si děti samy vyrobily) a opékání vuřtů u Pulíčků na Kozí farmě. Po zdařilé akci jsme se vrátili do školy, abychom pěkné odpoledne a večer zakončili stezkou odvahy a před spaním četbou příběhu  Malá  čarodějnice.

 Ráno měly děti  od svých maminek připravenou bohatou snídani, ke které jim p. vychovatelky uvařily dobrý čaj. Před rozchodem do tříd na čtvrteční vyučování si děti ještě na rozloučenou vylovily z nádoby s gelovými kuličkami třpytivý poklad.

 Už se moc těšíme na další společnou akci v naší družině.