Zápis do 1. třídy – aktualizace informací


Dle pokynů MŠMT proběhne zápis bez osobní přítomnosti žáků ve škole. V případě, že to bude možné, škola do konce školního roku zorganizuje motivační setkání žáků s třídní vyučující Mgr. Andreou Hořákovou. V případě potřeby nabízíme rodičům telefonické (popř. videokonferenční) konzultace, kde Vám rádi sdělíme detailnější informace k zápisu nebo škole obecně (objednat se můžete telefonicky nebo emailem).

Obecné informace k zápisu, které jsme zveřejňovali během února (zde) jsou i nadále platné.

Zápis proběhne dálkově následující formou:

1. Od 5. dubna 2021 do 22. dubna 2021 bude na webových stránkách školy aktivní odkaz na elektronickou přihlášku k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (včetně možnosti žádosti o odklad povinné školní docházky) = vstup do aplikace ZÁPISY ONLINE.

2. Zákonní zástupci vyplní elektronickou přihlášku (potřeba bude Vaše emailová adresa). Aplikace zároveň vygeneruje přihlášku k tisku. 

3. Následně bude potřeba doručit vyplněnou a podepsanou přihlášku do školy. V případě žádosti o odklad bude nutné zaslat i doporučení ošetřujícího lékaře a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny).

a) elektronicky prostřednictvím datové schránky – žadatel si přihlášku stáhne a elektronicky podepíše. 

b) v papírové formě – žadatel si přihlášku vytiskne, podepíše a pošle do školy poštou.

4. V případě potřeby Vás bude škola kontaktovat. Seznam přijatých uchazečů bude pod přidělenými registračními čísly zveřejněn na webových stránkách školy a úřední desce u vstupních dveří do školy.

Postup krok za krokem pro vyplnění elektronické přihlášky a její následné doručení do školy bude k dispozici nejdéle v den otevření elektronické přihlášky, tedy 5. dubna.